Občinske nepremičnine na javni dražbi

Mestna občina Maribor poskuša preko javne dražbe pridobiti najemnike svojih nepremičnin v mestu, ki trenutno samevajo. Izklicne najemnine so dokaj ugodne in posledično privlačne.

V četrtek, 4.10.2018 bo v prostorih Mestne občine Maribor potekala javna dražba. Dražitelji bodo lahko izbirali med več nepremičninami, ki jih želi mariborska občina oddati v najem. Na dražbi, ki se bo v dvorani Generala Rudolfa Maistra pričela ob 10.00 uri bo za oddajo v najem na voljo 13 nepremičnin.

Vsi zainteresirani potencialni dražitelji morajo varščino, ki znaša šestkratnik izklicne najemnine, poravnati do 1. oktobra.

Uspešnim dražiteljem se bo varščina poračunala z najemnino, neuspešnim dražiteljem pa bo vrnjena na njihov transakcijski račun, in sicer 10 dni po končani javni dražbi.

Posebnih omejitev za sodelovanje na omenjeni javni dražbi ni. Je pa nedvoumno, da so ciljna skupina občine to pod pravne osebe in fizične osebe z dejavnostjo. Se pa poraja vprašanje, koliko dražiteljev bo sploh prišlo, upoštevaje dejstvo, da se trgovska in tudi nekatere ostale dejavnosti umikajo iz samega mestnega središča.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply