Občinske spodbude za kmetije

V Občini Sveta Trojica so objavili javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.  Nepovratna sredstva so na voljo v obliki dotacij in v obliki subvencioniranih storitev – občina je v proračunu v ta namen zagotovila 6 tisoč evrov. Javni razpis zajema 2 ukrepa, in sicer:

  • Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji,
  • Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja. Prijave na razpis morajo na sedež občine prispeti do vključno 15. septembra.

Upravičeni stroški, ki jih kmetje lahko uveljavljajo so:

-stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in  živilskih proizvodov, ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;

– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji;

– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.

Do pomoči so upravičeni nosilci dejavnosti, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.

Pogoji za pridobitev sredstev:

  • dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
  • dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
  • dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi;
  • predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
  • projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
  • predračun stroškov.

Proračunska sredstva so omejena, zato bo višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje razpisa.

Pustite komentar

error: Kopiranje vsebin ni dovoljeno !