Občinske spodbude za kmetije

V Občini Sveta Trojica so objavili javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.  Nepovratna sredstva so na voljo v obliki dotacij in v obliki subvencioniranih storitev – občina je v proračunu v ta namen zagotovila 6 tisoč evrov. Javni razpis zajema 2 ukrepa, in sicer:

  • Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji,
  • Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja. Prijave na razpis morajo na sedež občine prispeti do vključno 15. septembra.

Upravičeni stroški, ki jih kmetje lahko uveljavljajo so:

-stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in  živilskih proizvodov, ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;

– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji;

– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.

Do pomoči so upravičeni nosilci dejavnosti, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.

Pogoji za pridobitev sredstev:

  • dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
  • dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
  • dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi;
  • predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
  • projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
  • predračun stroškov.

Proračunska sredstva so omejena, zato bo višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje razpisa.

leave a reply