Občinski svet razrešil direktorja CEZAM-a

Občina Ruše je na podlagi 16. člena Statuta Občine Ruše in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ruše sklicala 1. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Ruše, ki je poteka od petka, 21. 2. 2020, od 14. ure do ponedeljka, 24. 2. 2020, do 14. ure. Predlagani dnevni red dopisne seje je razrešitev direktorja Javnega zavoda Center za mlade Ruše in imenovanje vršilke dolžnosti direktorja Javnega zavoda Center za mlade Ruše. Dopisna seja je bila sklicana zaradi nujnosti imenovanja novega vršilca dolžnosti ter nujnega pričetka sanacije poslovanja javnega zavoda, kar pod trenutnim vodstvom ni možno.

 

Občinski svet Občine Ruše je na 1. dopisni seji z 10 glasovi ZA in 6 glasovi PROTI z mesta direktorja Javnega zavoda Center za mlade Ruše pred potekom mandata razrešil Tomija Prosnika. Z 10 glasovi ZA in 6 glasovi PROTI je občinski svet Ruše imenoval Lucijo Smolnik za vršilko dolžnosti direktorja Javnega zavoda Center za mlade Ruše za čas do imenovanja novega direktorja oz. za največ eno leto.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply

NET TV mobile

FREE
VIEW