Obeležujemo svetovni dan brezdomcev

 

Ob svetovnem dnevu brezdomcev je Statistični urad Republike Slovenije objavil nekaj statističnih podatkov o brezdomstvu v Sloveniji. Po ocenah Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je letos v Sloveniji 2.760 brezdomcev. Gre za grobo oceno na podlagi programov, ki jih sofinancira MDDSZ, vendar v te programe niso vključeni vsi brezdomci, nekateri pa uporabljajo programe različnih organizacij in so zato lahko šteti več kot enkrat. Da je točno število brezdomcev zares nemogoče določiti, potrjuje tudi podatek društva Brezdomni do ključa, v katerem so združene vse organizacije, ki delajo z brezdomci; po njihovih ocenah je bilo v letu 2016 v Sloveniji nekaj več kot 6.700 brezdomnih oseb.
Brezdomci, ki so kot anketiranci sodelovali v raziskavah, opravljenih v Sloveniji od leta 2005 do leta 2014, so bili v veliki večini moški , stari od 17 do 77 let, v povprečju pa 42 let. Polovica teh oseb je imela zaključeno srednjo, 42 % pa osnovno šolo. Največ je bilo samskih in nikoli poročenih, druga največja skupina so bili ločeni . Povprečno nekaj manj kot polovica jih je imela otroke. Velika večina je bila v preteklosti že kdaj zaposlena, ti so imeli v povprečju nekaj več kot 12 let delovne dobe.
Najpogostejši razlogi za brezdomstvo so neurejene družinske in stanovanjske razmere, revščina, nasilje, duševne težave, alkoholizem in odvisnosti.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply

NET TV

FREE
VIEW