Obnova drugega dela ceste in plazu Svečina-Ciringa

V letu 2020 v Občini Kungota načrtujejo sanacijo še drugega dela ceste in plazu Svečina-Ciringa. nNa Ministrstvo za okolje bodo oddali vlogo za sofinanciranje investicije »Sanacija ceste in plazu Ciringa 2. faza«. Od skupne ocenjene vrednosti investicije 790.000 EUR načrtujejo 610.000 EUR sofinancerskih sredstev s strani okoljskega ministrstva, ostali znesek bo sofinancirala občina Kungota iz proračunskih sredstev.

Lokalna cesta LC 195101 Bubno-Svečina-Ciringa je tudi povezovalna cesta v sosednjo Avstrijo in kot takšna tudi neke vrste vpadnica v Slovenijo in občino Kungota. Cesta je dotrajana, njen odsek pa je v zelo slabem stanju in daleč od urejene povezovalne ceste dveh držav. Zadnji še ne saniran in obravnavan odsek II. faze je dolžine 900 m od vrha klanca na Ciringi do meje z Republiko Avstrijo.
Predviden začetek del je najkasneje v 10 dneh po sklenitvi pogodbe z izbranim izvajalcem oziroma skladno z dogovorom z izbranim izvajalcem. Rok za izvedbo vseh del pa je 90 dni.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply

NET TV mobile

FREE
VIEW