Obnova regionalne ceste in pločnika v Cerkvenjaku

Občina Cerkvenjak je z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo v letu 2019 uspela zaključiti eno izmed največjih investicij na območju ceste infrastrukture v občini Cerkvenjak. Gre za sanacijo obstoječe regionalne ceste na odseku od pokopališča skozi center naselja Cerkvenjak vse do križišča z obrtno cono in avtocesto ter na od križišča za naselje Peščeni Vrh do meje z občino Sv. Jurij ob Ščavnici. S tem je bila glavna regionalna cesta s pločniki ter vso pripadajočo opremo skozi občino Cerkvenjak v celoti obnovljena.

Skupaj z direkcijo pa so že konec leta 2019 pričeli tudi s potrebnimi predhodnimi aktivnostmi za obnovo regionalne ceste in izgradnjo pločnika na odseku regionalne ceste R III-734, odsek med križiščem pri vili »Tušak« do križišča za naselji Stanetinci in Andrenci. V okviru projekta, ki se bo pričel pomladi 2021 so v teku odmer ter odkup potrebnih zemljišč, ki bo omogočal pričetek investicije. Ob tem lastnike sosednjih zemljišč naprošajo za sodelovanje z občinskimi oblastmi, da se bodo dela v najkrajšem možnem času zaključila.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply

NET TV mobile

FREE
VIEW