Odvoz dodatnega zelenega obreza

Snaga Maribor je sporočila, da lahko v novembru izjemoma poleg posod za biološke odpadke nastavite tudi morebiten dodatni zeleni obrez, ki ga morate nastaviti v prozornih vrečah.

V novembru so se za to odločili, ker se zavedajo, da je čas priprave vrtov in dvorišč na zimsko spanje in ker cenijo biološke odpadke.

 

leave a reply