Onesnaženost s PM10

Večji del januarja so bile v Mariboru in okolici presežene mejne vrednosti delcev PM10. Vzroki za to so temperaturna inverzija, brezvetrje, nizke temperature, katerih posledica je več ogrevanja. V zadnjem desetletju se je na območju Maribora povečala količina izpustov iz industrijskih virov. Na območjih, kjer je po osamosvojitvi propadlo precej velikih podjetij, so danes poslovne cone s številnimi novimi podjetji, zato so se izpusti skoraj podvojili.

Obremenjenost državnih cest na mariborskem območju prav tako kaže pomemben delež izpustov, saj ti predstavljajo skoraj 13 odstotkov celotne količine v Sloveniji. Meritve so tudi pokazale, da je lahko zrak v okolici Maribora v zimskih mesecih bolj onesnažen kot v mestnem središču. Razlog je večje število individualnih hiš, kjer je plinovod manj razvejan in tudi manj uporabljen, prav tako lastniki nimajo možnosti priključitve na toplovodno omrežje.

V Mariboru so leta 2015 sprejeli celostno prometno strategijo in trajnostno urbano strategijo, ki vključujejo tudi ukrepe za izboljšanje kakovosti zraka. Mestna občina tako že izvaja številne aktivnosti na področju trajnostne in e-mobilnosti ter tako skrbi za zmanjšanje ogljičnega odtisa. Načrtujejo pa še elektrifikacijo javnega potniškega prometa ter širitev omrežja kolesarskih stez in območij za pešce.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply

NET TV mobile

FREE
VIEW