Ormoški svetniki potrdili proračun 2019

Občinski svetniki so na minuli seji potrdili proračun za leto 2019 - Župan Vrbnjak že napovedal rebalans

Z minulo konstitutivno sejo je začel štiriletni mandat novoizvoljenemu ormoškemu občinskemu svetu z novim županom Danijelom Vrbnjakom na čelu. In če so brez zapletov na prvi seji, ki jo je kot najstarejša svetnica vodila Veronika Vrbnjak, potrdili mandate novoizvoljenim svetnikom ter novemu županu Danijelu Vrbnjaku, so imeli pri proračunu kar nekaj težav pri usklajevanju. Na koncu so ormoški svetniki na pet ur trajajoči seji med drugim sprejeli občinski proračun za 2019. Župan Danijel Vrbnjak pa je še pred sprejetjem napovedal rebalans.

Izogibali so se začasnemu financiranju

Pestra razprava se je vnela že v uvodu, ob potrjevanju dnevnega reda, saj je bilo kar nekaj predlogov za umik nekaterih točk. Vendar so bili vsi predlogi o umiku točk zavrnjeni, saj če proračuna ne bi pravočasno potrdili, bi to pomenilo začasno financiranje, kar bi precej okrnilo in otežilo delovanje občine. To bi dejansko pomenilo, da bi bili v prvem trimesečju zavezani k sorazmerni porabi denarja glede na preteklo proračunsko leto.

Februarja načrtujejo že rebalans

»Zgodilo bi se, da bi bili izvajalcem nesposobni poplačati dela, saj so se nekateri računi zamaknili v prvo trimesečje 2019. Na škodi bi bila tudi društva in klubi, saj ne bi mogli izvesti razpisov, prav tako ne bi bili zmožni financirati odkupa Kolaričeve hiše, za katero so že plačali varščino,« so poročili iz občinskega sveta, v isti sapi pa še zagotovili, da bodo že februarja imeli na mizi rebalans, ki ga bodo pred tem obravnavali na občinskih odborih

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply