Partnerstvo za Pohorje za večjo izkoriščenost potenciala Pohorja

Na pobudo Mestne občine Maribor je bilo lani decembra oblikovano Partnerstvo za Pohorje, ki je povezalo 19 občin, 3 ključne nosilce turistične ponudbe ter 6 razvojnih oziroma turističnih organizacij, med njimi tudi Mariborska razvojna agencija, ki je prevzela vlogo koordinatorja partnerstva. Namen in cilj partnerstva je skupen razvoj in promocija Pohorja.

Želje sodelujočih v partnerstvu so, da bi lahko v Partnerstvo za Pohorje prenesli predvsem enotnost partnerjev in zavedanje, da če samo eden v verigi ne sodeluje pri skupnih aktivnostih, lahko ogrozi uspeh celotnega projekta in s tem tudi obstoj Partnerstva kot takega.

V Partnerstvu za Pohorje je pomembno, da vsi deležniki vsi delajo skupaj in da ni večjih nesoglasij, saj so skupaj lahko močni v smislu izvajanja projektov kot tudi pridobivanja sredstev s strani države.

Končni cilj Partnerstva za Pohorje je časovno opredeljen pri dveh letih od ustanovitve, ko bi vzpostavili enotno upravljanje Pohorja kot turistično naravnega parka. To nalogo bi lahko prevzel novi javni zavod ali pa bi poiskali kakšno drugo rešitev glede dolgoročnega upravljanja Pohorja.

Da bodo vedeli še drugi....

Oddaj komentar

NET TV mobile

FREE
VIEW