Podaljšan rok za dokončanje ptujske tržnice

Ministrstvo za okolje in prostor je s sklepom podaljšalo rok za projekta “Ureditev mestne tržnice” v Mestni občini Ptuj do konca letošnjega leta. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, iz prednostne naložbe za sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja in oživitve mest.

Investicija predstavlja funkcionalno in stavbno prenovo mestne tržnice, ki bo obsegala ureditev notranjih prostorov in zunanjih površin, z ustrezno prometno ureditvijo peš, tekočega in mirujočega prometa. Namen je tudi povečati atraktivnost mestnega jedra in ohraniti kulturni spomenik lokalnega pomena.

Do podaljšanja roka za dokončanje projekta je prišlo zaradi bistveno večjega obsega arheoloških ostankov od predvidenega na območju izvedbe projekta. EU sicer sofinancira 80 % upravičenih stroškov, Republika Slovenija pa 20 %.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply

NET TV mobile

FREE
VIEW