Pogodba za energetsko sanacijo javnih objektov je podpisana

Mestna občina Maribor je z družbo Petrol podpisala zavezo o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo energetske prenove 24 javnih objektov. Z investicijo 1,5 milijona evrov si obetajo učinek 10 milijonske investicije, načrtujejo pa tudi pol milijonski letni prihranek. Energetsko bodo sanirali upravno stavbo občine, Ledno dvorano, Dvorano Tabor ter več osnovnih šol in vrtcev.

Projekt energetske prenove javnih objektov bo izveden v 15-letnem koncesijskem obdobju. Petrol bo investiral v energetsko prenovo objekta in zagotovil določene prihranke ob enakem ali višjem udobju v prostorih, javni partner pa ga s temi prihranki poplača.

Sanacija 24-objektov bo potekala v 2 fazah projekta

Projekt je razdeljen na dva sklopa. Prvi sklop zajema celovito energetsko sanacijo 14 objektov. Izvedli bodo toplotno izolacijo fasad, zamenjave stavbnega pohištva, izolacije stropov neogrevanih podstrešij, vgradnja termostatskih ventilov, prenova plinskih kotlovnic in kotlovnic na ELKO, prenova ogrevalnih virov z vgradnjo toplotnih črpalk in prenova toplotnih postaj na daljinsko ogrevanje, sanacije sistemov notranje razsvetljave ter vgradnja sistema za energetsko upravljanje.

Drugi sklop, ki zajema prenovo desetih objektov, pa je naravnan predvsem na sanacijo tehnoloških sistemov stavbe, kot so sistemi ogrevanja in prezračevanja, hladilni sistemi za pripravo ledu in sistemi učinkovite razsvetljave.

 

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply