Povpraševanje po neprofitnih stanovanjih narašča

Kljub pozitivnim gospodarskim trendom, v Mariboru vse več ljudi povprašuje po stanovanjih Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada

Kljub gradbenemu preporodu mesta in številnih gradbenih investicijah, je povpraševanje po neprofitnih stanovanjih še vedno veliko. Trenutno je na čakalni vrsti 700 upravičencev, številka pa vse bolj narašča. Gleda na povpraševanje bi javni stanovanjski sklad potreboval vsaj 300 dodatnih stanovanj, do leta 2025 pa še dodatnih 200.

2222 stanovanj ne zadostuje potrebam Maribora

Mariborski stanovanjski sklad razpolaga s 2027 neprofitnimi stanovanji, ob tem pa ima še v lasti 23 obnovljenih in 76 neobnovljenih tržnih stanovanj, 37 službenih in 15 oskrbovanih stanovanj ter 44 začasnih bivalnih enot, a to ne zadostuje. Zato v naslednjih nekaj letih pripravljajo številne projekte, kjer bodo v sodelovanju z republiškim stanovanjskim skladom gradili potrebna stanovanja.

194 stanovanj za več kot 14 milijonov

Načrtujejo projekt Studenci, kjer želijo ob Ruški cesti in Korenčanovi ulici zgraditi 65 stanovanj. Projekt, ki je še v začetni fazi, je ocenjen na 4,4 milijona evrov. V Kamnici želijo zgraditi okoli 20 do 25 večjih stanovanj, saj razpolagajo s skoraj 4000 kvadratnih metrov zemljišč. Vrednost slednjega projekta je 2,5 milijona evrov. Dodatnih 100 stanovanj načrtujejo ob Ulici heroja Nandeta na Teznem, katerih gradnja bi po njihovih ocenah stala 7,2 milijona evrov. Obnavljali pa bodo tudi v Staršah, kjer načrtujejo z vložkom 100.000 evrov dozidati eno od stavb ter v njej pridobili štiri nova stanovanja.

Da bodo vedeli še drugi....

Oddaj komentar

NET TV mobile

FREE
VIEW