Na podlagi 1. odstavka 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji – ZVRK (Ur. l. RS, št. 41/2007, 103/07, 11/11, 98/13, v nadaljevanju ZVRK) objavlja televizija NET

PRAVILA ZA IZRABO PROGRAMSKEGA ČASA

V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA REDNE VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT 2019

1. Člen

Televizija NET bo v času volilne kampanje organizirala najmanj 3 predvolilna soočenja.

Soočalo se bo kandidate s kandidatnih list za volitve v Evropski parlament.

2. Člen

Televizija NET bo pripravila tudi oddaje, v katerih se bodo predstavljali posamezni kandidati samostojno v obliki kratkih intervjujev.

Glavni kriteriji uredništva, na podlagi katerih bodo vabljeni predstavniki list:

-lista parlamentarne stranke

-lista z aktualnim poslancem Evropskega parlamenta

-liste, ki predstavljajo državljanske pobude

-liste, ki nagovarjajo specifične tematike in problematike

3. Člen

Na televiziji NET bo v času volilne kampanje emitirana tudi oddaja EU parlamentarec. V času volilne kampanje bo uredništvo v njo vabilo kandidate/kandidatke za poslance/poslanke v Evropskem parlamentu. Prednostno vabila prejmejo aktualni poslanci in poslanke EP, v nadaljevanju pa ostali.

Kandidati/kandidatke, ki jim ankete, ki jih upošteva uredništvo, kažejo bolje, so vabljeni pred ostalimi.

4. Člen

NET TV bo nepristransko in neodvisno, v skladu s svojo uredniško politiko, volilno in medijsko zakonodajo ter poklicno novinarsko etiko, ob upoštevanju svojih kadrovskih in finančnih zmožnosti, volilno kampanjo spremljala tudi na portalu www.net-tv.si.

Pri tem bo objavljala dogodke in mnenja kandidatov/kandidatk.

Organizatorji volilnih kampanj lahko vabila in mnenja, ki bi jih želeli objaviti, pošljejo na novice@net-tv.si.

5. člen

V primeru, da pristojna volilna komisija zavrne kandidaturo posameznika/posameznice ali celo liste, mu NET TV, v kolikor ga/jo je pred zavrnitvijo kandidature že povabila na soočenje, ne omogoči udeležbe na soočenju.

V kolikor bi kandidat/kandidatka ali lista ob zavrnitvi kandidature s strani pristojne volilne komisije uspel/uspela s pritožbo na Upravnem sodišču, ga/jo NET TV znova umesti v predvolilna soočenja. A le v primeru, če soočenje, na katerega bi bil ob nezavrnjeni kandidaturi vabljen, še ni bilo izvedeno.

Enako kot za posameznike, velja za liste in njihove predstavnike.

NET TV se bo v skladu z Münchensko deklaracijo in novinarskim kodeksom izogibala objavi vsebin, ki brez dvoma pomenijo sovražni govor ali klevetanje.

6. člen

Za plačana volilna propagandna sporočila bo na voljo redni oglasni prostor NET TV in oglasni prostor www.net-tv.si. Pri plačanih propagandnih sporočilih bo jasno zapisano, kdo je naročnik oglasa.

Naročila oglasov se bodo obravnavala enakopravno. Za vse kandidate, liste in stranke veljajo enaki pogoji in cena oglaševanja.

V Ljubljani, 24.4.19

Marko Satler

Odgovorni urednik

NET TV

FREE
VIEW