Na podlagi 1. odstavka 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji – ZVRK (Ur. l. RS, št. 41/2007, 103/07, 11/11, 98/13, v nadaljevanju ZVRK) objavlja televizije NET

PRAVILA ZA IZRABO PROGRAMSKEGA ČASA

V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA REDNE VOLITVE V OBČINSKE SVETE IN REDNE VOLITVE ŽUPANOV 2018

  1. Člen

Televizija NET bo v času volilne kampanje organizirala najmanj 9 predvolilnih soočenj.

Soočalo se bo kandidate za župane v vzhodni kohezijski regiji. Pri izbiri občin bo uredništvo upoštevalo zanimanje gledalstva, velikost občine, njeno pomembnost za regijo ter pestrost in odmevnost dotedanjega predvolilnega dogajanja.

Na soočenjih kandidatov za župane posamezne občine bodo sodelovali zgolj tisti kandidati (največ 4), ki jim javno dostopne ankete kažejo najboljše rezultate.

V posamezni oddaji bo pojasnjeno, na podlagi katerih kriterijev se je uredništvo odločilo za takšen nabor kandidatov.

  1. Člen

Televizija NET bo pripravila tudi oddaje, v katerih se bodo predstavljale liste kandidatov za občinski svet.

Tovrstna soočenja/oddaje bodo organizirane zgolj za Mestno občino Maribor, ki ima največ prebivalcev v vzhodni kohezijski regiji.

Glavni kriteriji uredništva, na podlagi katerih bodo vabljeni predstavniki list:

-Članstvo v občinskem svetu v iztekajočem se mandatu

-Predstavniki akutalnih parlamentarnih strank

-Liste, ki so vložene s podpisi volivk in volivcev

-Liste, ki jim ankete napovedujejo najmanj 5 % glasov

  1. Člen

Na televiziji NET bo v času volilne kampanje emitirana tudi oddaja Kandidat. V času volilne kampanje bo uredništvo v njo vabilo kandidate/kandidatke za župana/županjo občin vzhodne kohezijske regije. Prednostno vabila prejmejo aktualni župani, v nadaljevanju pa njihovi največji izzivalci, upoštevaje javno dostopne ankete javnega mnenja.

Občine, iz katerih vabi kandidate, uredništvo določa na podlagi identičnih kriterijev, kot so opredeljeni v 2. odstavku 1. člena tega pravilnika.

Kandidati, ki jim ankete, ki jih upošteva uredništvo, kažejo bolje, so vabljeni pred ostalimi.

  1. Člen

NET TV bo nepristransko in neodvisno, v skladu s svojo uredniško politiko, volilno in medijsko zakonodajo ter poklicno novinarsko etiko, ob upoštevanju svojih kadrovskih in finančnih zmožnosti, volilno kampanjo v vzhodni kohezijski regiji spremljala tudi na portalu www.net-tv.si.

Pri tem bo objavljala dogodke in mnenja kandidatov/kandidatk za župane, kakor tudi kandidatov/kandidatk za občinske svetnike.

Organizatorji volilnih kampanj lahko vabila in mnenja, ki bi jih želeli objaviti, pošljejo na novice@net-tv.si.

  1. člen

V primeru, da pristojna volilna komisija zavrne kandidaturo posameznika/posameznice, mu NET TV, v kolikor ga je pred zavrnitvijo kandidature že povabila na soočenje, ne omogoči udeležbe na soočenju.

V kolikor bi kandidat/kandidatka ob zavrnitvi kandidature s strani pristojne volilne komisije uspel/uspela s pritožbo na Upravnem sodišču, ga NET TV znova umesti v predvolilna soočenja. A le v primeru, če soočenje, na katerega bi bil ob nezavrnjeni kandidaturi vabljen, še ni bilo izvedeno.

Enako kot za posameznike (županske kandidate), velja za liste in njihove predstavnike.

NET TV se bo v skladu z Münchensko deklaracijo in novinarskim kodeksom izogibala objavi vsebin, ki brez dvoma pomenijo sovražni govor ali klevetanje.

  1. člen

Za plačana volilna propagandna sporočila bo na voljo redni oglasni prostor NET TV in oglasni prostor www.net-tv.si. Pri plačanih propagandnih sporočilih bo jasno zapisano, kdo je naročnik oglasa.

Naročila oglasov se bodo obravnavala enakopravno. Za vse kandidate, liste in stranke veljajo enaki pogoji in cena oglaševanja.

V Ljubljani, 1.10.18

Marko Satler

Odgovorni urednik