Pred jutrišnjo sejo vnovič o proračunu

Bogat proračun mesta ob Dravi predvideva številne investicije in dodatne zaposlitve

Pred jutrišnjo sejo mariborskega mestnega sveta smo v uredništvu pripravili kratek pregled osnutka proračuna za leti 2019 in 2020, ki je po prepričanju novega župana Saše Arsenoviča naravnan razvojno.

Proračun je visoko zastavljen

Tudi letos je proračun visoko zastavljen. Načrtujejo 136,5 milijonov evrov prihodkov in 131 milijonov odhodkov. V letošnjem letu predvidevajo 117 milijonov evrov prihodkov, razliko pa bi občina pokrila z dodatnimi 10,2 milijoni dolga, s prenosom sredstev iz lanskega leta v višini 7,2 milijona evrov, 1,5 milijona pa bo pridobila s prodajo delnic Arrive.

Prvi predlog proračuna Mestne občine Maribor, VIR: Net tv

Številni projekti in nove zaposlitve

Največ novosti pripravlja pri knjižnici Rotovž, kjer nameravajo obtimizirati projekt iz predvidenih 22 milijonov evrov na 15 milijonov evrov. Gre predvsem za projekte z naslova celostnih teritorialnih naložb (CTN), od koder pričakuje občina 17 milijonov evrov in jih je začela pripravljati že prejšnja mestna oblast. Med njimi so obnova Koroške ceste z Glavnim trgom, skateparka v Novi vasi in ureditev nabrežja Drave, kjer nameravajo od mariborskega otoka do Malečnika vzpostaviti športno rekreacijski obroč okrog Drave.

“Govorimo o enem sprehajališču, o eni coni, ki vključuje 8 mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter bo spremenila odnos do reke Drave. Načrtujemo zaščitene parke za pse, otroška igrala, športna igrišča. visoke grede, kavarnica itd. Omogočal nam bo približno 12 kilometrski obhod in pomagal poživiti degradacijsko območje Melja, Pobrežja, Tabora in Limbuša, ” je povedal župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič.

V osnutku letošnjega proračuna so predvideli tudi visoke stroške dela, ki naj bi bili posledica dviga plač zaradi dogovora o plačah med vlado in sindikati, predvidevajo pa tudi 34 dodatnih zaposlitev, ki so po zagotovilih Arsenoviča potrebna.

Arsenovič načrtuje razvojno naravnan proračun; VIR: Net tv

Projekti, ki letos še niso predvideni

Vsebinsko je proračun mnoge presenetil, saj med razvojnimi programi niso predvideli nekaterih že dolgo načrtovanih projektov. Eden med njimi je tudi gradnja Zdravstevene postaje Tezno, kjer že več let vztrajajo v premajhnih in neustreznih prostorih. “Mi smo v prostorih, kjer smo najemniki, lastnik teh prostorov pa je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenija. Plačujemo tržno najemnino, obenem pa so nas lani tudi obvestili, da nameravajo to stavbo tudi prodati. Tako obstaja več razlogov, zakaj je to pomembno. Stavba ne ustreza minimalnim standardom za izvajanje zdravstvene dejavnosti,” je  direktor ZD Adolfa Drolca Maribor Jernej Završnik.

Tudi prostori za Mariborsko knjižnico letos še ne bodo dočakali obnove. Ker je gradbeno dovoljenje že poteklo so letos predvideli zgolj sredstva za pridobitev dokumentacije za ureditev ustreznih prostorov. “Gradbeno dovoljenje za projekt je propadlo, tako da je potrebno pridobiti novo. Pred tem je MOM naročila revizijo projektov, na katero še čakamo. Ne vemo točno, kakšne novosti so arhitekti predvideli. V vsakem primeru e zaskrbljujoče, ker v proračunu niso predvideli tudi stroškov za tekoče vzdrževanje, mi pa se dnevno srečujemo z napakami, ki nastajajo zaradi dostrajanosti prostorov,” je razložila direktorica Mariborske knjižnice Dragica Turjak.

Največ polemik o zahodni tribuni Ljudskega vrta

Daleč največ polemik pa je nastalo ob zamiku obnove zahodne tribune Ljudskega vrta. V letošnjem proračunu je predvidenih 96 tisoč evrov za pripravo investicijske dokumentacije.

Odgovor predstavnikov NK Maribora o prestavljenem projektu obnove Zahodne tribune; VIR: Net TV

Glede obnove zahodne tribune stadiona Ljudski vrt je Arsenovič poudaril, da projekta nikakor ne prekinjajo, ampak trenutno urejajo projektno dokumentacijo. Po njegovih ocenah bi lahko dela začeli konec letošnjega ali v začetku prihodnjega leta

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply