Predlagana proračuna uspešno skozi prvo branje

Mariborski mestni svetniki so po več kot treh urah razprave sinoči potrdili predlagana proračuna za leti 2019 in 2020.

3. seja mestnega sveta Mestne občine Maribor je trajala približno šest ur, več kot polovico časa so svetniki namenili razpravi o predlogu dvoletnega proračuna za leti 2019 in 2020. Proračun za leto 2019 znaša 136 milijonov evrov. Proračun za leto 2020 znaša 136,7 milijona evrov. Vrednost planiranih investicijskih odhodkov v letu 2019 znaša skoraj 44 milijonov evrov, v letu 2019 pa več kot 46 milijonov evrov. V proračunu 2019 je planiranih za 85,6 milijonov obveznih zakonskih nalog, kar je za 3,1 milijonov več kot v lanskem letu. Povečanje se nanaša na povišanje plač zaposlenih v javnem sektorju (dogovor s sindikati). V letu 2020 je planiranih več kot 86 milijonov evrov sredstev za zagotavljanje obveznih nalog občine, kar je 650 000 evrov več kot v letu 2019.

Saša Arsenovič: “Proračun je investicijsko naravnan.”

Saša Arsenovič je uvodoma predstavil proračun in ga označil kot investicijsko naravnanega. Mariborski župan pričakuje tudi izdatna evropska sredstva (17 milijonov evrov), a poudarja, da bo Občina ta sredstva pridobila samo v primeru, da bodo projekti dobro pripravljeni in izvedeni. Občina je pri pripravi proračuna zasledovala tudi cilj, da bi proračunski porabniki ohranili stanje, ki so ga imeli v letih 2017 ali 2018.

Arsenovič je za letos napovedal zadolževanje v višini 9,7 milijonov evrov, hkrati pa naj bi občina letos odplačala 5 milijonov evrov dolga. Vrzel med prejemki in izdatki bo občina zapolnila tudi s prodajo kapitalskega deleža v podjetju Arriva, dodatna sredstva so predvidena tudi z dvigom turistične takse, o katerem bodo mestni svetniki odločali kmalu.

Knjižnica, zdravstvena postaja Tezno in stadion Ljudski vrt v proračunu za leto 2020

V proračunu za leto 2019 so v proračunu predvideni tri milijoni za ureditev kolesarskih poti in ureditev nastrešnic na avotbusnih postajališčih. Delež občine pri izgradnji podvoza na Ljubljanski cesti je v letu 2019 nekaj več kot tri milijone. Obeta se tudi ureditev promenade v Mestnem parku, letos in prihodnje leto je v ta namen rezerviranih milijon evrov. Občina v letošnjem letu planira tudi ureditev Cone tezno (1,677 milijona evrov), ureditev srednjeveškega mestnega jedra, že v tem tednu naj bi bili odstranjeni tudi dežniki na osrednji tržnici. Občina naj bi še letos našla boljšo rešitev za tržnico, temu pa namenila nekaj več kot 300.000 evrov.

Letos naj bi se začela obnova Koroške ceste z Glavnim trgom. V letošnjem proračunu je za ta namen rezerviranih milijon in pol, prihodnje leto pa dobre tri milijone evrov. V proračun 2020 se zamikajo projekti obnove Mariborske knjižnice, obnove zahodne tribune Ljudskega vrta in gradnja Zdravstvene postaje Tezno. Za omenjene projekte bo občina izvedla novelacijo projektov in izpeljala nove javne natečaje.

Do predloga proračuna najbolj kritični v Listi Franca Kanglerja

Vlado Šega (Levica) je s predlogom proračuna zadovoljen, je pa pokritiziral dejstvo, da Mestna občina Maribor porabi preveč denarja za lastno delovanje. Prepričan je tudi, da bi lahko bili glede črpanja kohezijskih sredstev pogumnejši in počrpali še nekaj več denarja.

Franc Kangler (NLS) je v razpravi pokritiziral odsotnost direktorja občinske uprave, ki se seje zaradi opravljanja izpita iz ZUP ni udeležil. Izpostavil je tudi pripravo proračuna, ki naj bi ga pripravila zunanja sodelavka, občina pa naj bi za to plačala 6.000 evrov. Kangler je razočaran tudi nad dogajanjem z zahodno tribuno Ljudskega vrta.

Josip Rotar iz Liste kolesarjev in pešcev je izrazil zadovoljstvo zaradi številnih predvidenih izboljšav kolesarske infrastrukture in višanja sredstev za urejanje mestnega središča. Matic Matjašič iz Liste mladih. Povezujemo. je pozdravil višja vlaganja v investicije v šolah in vrtcih, pogreša pa obljubljeno povišanje sredstev za mladinske dejavnosti. S proračunom je zadovoljna tudi Jelka Kolmanič (DeSUS). Vladimira Cokoja (SDS) je proračun označila za nerealen.

Saša Arsenovič o sprejetju predloga proračuna:

Sprejet tudi Letni program športa

Mestni svetniki so soglasno sprejeli še Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za rekonstrukcijo in dozidavo Vrtec Ivana Glinška Maribor – enota Ribiška. S prenovo se bo zagotovila energetska učinkovitost stavbe vrtca; vrtec se bo povečal za dva oddelka.

Z 42 glasovi je Mestni svet MO Maribor sprejel tudi Letni program športa (LPŠ). LPŠ določa programe športa v MO Maribor, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti potrebnih za njihovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu MO Maribor.

Novost letošnjega LPŠ v MO Maribor in s tem povezanega javnega razpisa za leto 2019 ter spremenjenega načina sofinanciranja je zagotavljanje brezplačne uporabe prostora izvajalcem LPŠ v mreži javnih športnih objektov, ki so v lasti MO Maribor in so v upravljanju JZ Športni objekti Maribor. Za programe športa se bo tako zagotovilo približno 4 milijone evrov.

 

 

 

 

 

 

 

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply