Predlogi za participativni proračun še do petka

Občani lahko za projekte, ki jih želijo uresničiti v okviru participativnega proračuna, glasujejo do 15. marca do 12. ure.

Občinski svet občine Šentilj je že na januarski seji sprejel sklep o določitvi višine sredstev, namenjenih financiranju projektov, ki jih predlagajo občani. Sklep temelji na 48a. členu Zakona o lokalni samoupravi, ki določa, da lahko Občina v postopku priprave predloga proračuna določi višino sredstev, namenjeno financiranju projektov, ki jih predlagajo občani in o katerih se izvede posvetovanje najkasneje do predložitve proračuna občinskemu svetu v sprejem. Občina Šentilj bo tako vsem krajevnim skupnostim v posameznem proračunskem letu namenila po 60.000 evrov.

Občina Šentilj: “Nekateri predlogi niso v pristojnosti Občine.”

Iz Občine Šentilj sporočajo, da so prejeli veliko predlogov, ki so vezani na državne investicije ali soglasje države in niso v neposredni moči uresničitve s strani Občine. Tako je npr. precej predlogov za ureditev prehodov za pešce in pločnikov ob regionalnih cestah.

Občani so precejšnji meri izpostavili tudi ureditev javne razsvetljave. V skladu z direktivo o nujni zmanjšanosti svetlobne onesnaženosti, si mora Občina prizadevati, da bo javne razsvetljave čim manj oziroma da bo posodobljena na ta način, da bo snop svetlobe usmerjen le v tla in še to čim šibkejši. V skladu s tem je župan sprejel odločitev, da bo Občina nove luči postavila le tam, kjer lahko s tem prispeva k večji prometni varnosti.

“Precej drugih dobrih predlogov smo morali že v prvi fazi izločiti, saj se nanašajo na neurejeno lastništvo ali pa niso v pristojnosti Občine. Nekateri so bili v tako kratkem času in s temi sredstvi zelo nerealni ali pa bi že nakup zemljišča in umestitev v prostor pomenila prevelik zalogaj. Mnogi so že vključeni v proračun in predvideni za realizacijo v tem ali naslednjem letu,” so že zapisali na Občini Šentilj.

V Ceršaku bi postavili razgledni stolp, na Velki si želijo obnovljeno cesto

Občina Šentilj je ob upoštevanju različnih kriterijev sestavila izbor projektov, ki bi jih lahko uresničili v okviru participativnega proračuna. Občani lahko o njih po elektronski ali navadni pošti glasujejo do 15. marca do 12. ure.

KRAJEVNA SKUPNOST SLADKI VRH

 • ureditev okolice igrišča za odbojko na mivki, vhoda in prostorov ob igrišču: 25.000,00 EUR
 • postavitev tabel za omejitev hitrosti in talnih ovir tam, kjer prometni in cestni predpisi to omogočajo: 20.000,00 EUR
 • ureditev nadaljevanja pešpoti Svečane 4 smer Trate/Zg. Velka / projekt in pridobitev soglasij: 10.000,00 EUR
 • postavitev krajevnih tabel (označevanje, usmerjanje): 15.000,00 EUR
 • postavitev dodatnih košev za odpadke in klopi: 5.000,00 EUR + 5.000,00 EUR
 • postavitev oglasnih tabel: 10.000,00 EUR
 • dodatna sredstva za gramoziranje: 10.000,00 EUR
 • dodatna sredstva za ureditev lastništva cest na območju KS: 10.000,00 EUR

 

KRAJEVNA SKUPNOST CERŠAK

 • ureditev prostorov za mlade v krajevni hiši KS Ceršak: 20.000,00 EUR
 • ureditev prostora okoli kužnega znamenja pri kmetiji Ferk (pot, tabla s podatki, klop): 3.000,00 EUR
 • obnova kapelice pri Dajčmanu (parc. št. 1345/6 in 1547/10): 5.000,00 EUR
 • ureditev ceste Cer – Marko: 5.000,00 EUR
 • odkup zemljišča na Srebotju in postavitev razglednega stolpa: 100.000,00 EUR
 • postavitev klopi, mize in koša na Kodrčevem hribu (Selnica ob Muri 148): 5.000,00 EUR
 • asfaltiranje nove ulice (Tovarniška cesta 67 smer maneža: 30.000,00 EUR
 • ureditev igrišča ob šoli v Ceršaku: 45.000,00 EUR
 • dodatna sredstva za gramoziranje: 10.000,00 EUR
 • dodatna sredstva za ureditev lastništva cest na območju KS: 10.000,00 EUR

 

KRAJEVNA SKUPNOST VELKA

 • ureditev prireditvenega prostora ob odru na prostem v središču Zg. Velke: 25.000,00 EUR
 • avtobusna postaja pri Verboštu – čakalnica: 10.000,00 EUR
 • rekonstrukcija ceste Marič-Krajzler: 70.000,00 EUR
 • postavitev krajevnih tabel (označevanje, usmerjanje): 15.000,00 EUR
 • obnova fasade na poročni dvorani: 40.000,00 EUR
 • dodatna sredstva za gramoziranje: 10.000,00 EUR
 • dodatna sredstva za ureditev lastništva cest na območju KS: 10.000,00 EUR
 • ureditev prostora za posip pepela na pokopališču: 20.000,00 EUR

 

KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ

 • ureditev dostopa, pešpoti do Plačkega stolpa s smeri Kresnica (pri Repolusku; ograja in stopnice) ter trim steze pod Brlogo: 20.000,00 EUR
 • sanacija Kratke ulice v Šentilju: 40.000,00 EUR
 • ureditev prostora na pokopališču za posip pepela: 20.000,00 EUR
 • ureditev ceste Cirknica 1-3 (ob stanovanjskih hišah pod Brlogo): 50.000,00 EUR
 • povečanje parkirišča pri pokopališču (projekt): 10.000,00 EUR
 • dodatna sredstva za gramoziranje: 10.000,00 EUR
 • dodatna sredstva za ureditev lastništva cest na območju KS: 10.000,00 EUR
 • postavitev dodatnih košev za odpadke in klopi: 5.000,00 EUR + 5.000,00 EUR
Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply