Predstavitev projekta Enerjust

Na današnji novinarski konferenci je podjetje Energija plus d.o.o. prestavilo projekt Enerjust, kjer študentje pod mentorstvom pedagoških delavcev Pravne fakultete in Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Maribor ter mentorjev iz Energije plus raziskujejo praktična vprašanja, s katerimi se gospodarska družba srečuje pri svojem poslovanju. S takšnim pristopom želijo razbiti stereotip, da študentje tekom študija ne morejo pridobiti praktičnih znanj in izkušenj. Projekt predstavlja krepitev sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z gospodarskim okoljem, izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem, gospodarstvom in družbenim okoljem.

Rezultati projekta se na eni strani kažejo v izboljšanjem sodelovanju z akademsko sfero, učinkovitejšem soočanju z izzivi, povezanimi z relativno nejasnostjo energetske zakonodaje, zagotavljanjem višje stopnje varstva pravic končnih odjemalcev, možnosti strateškega razvoja kadrovskega potenciala v sodelovanju s fakulteto ter možnosti argumentiranega apela zakonodajalcu, da uredi te morebitne nejasnosti. Na drugi strani se študenti srečajo s praktičnimi izzivi, s katerimi se podjetja soočajo v praksi, s seznanitvijo pedagoških mentorjev z aktualno prakso in možnostjo dolgoročnega sodelovanja med fakultetama in gospodarsko družbo.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply