Prekinitev se ne šteje v čas prestajanja zaporne kazni

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij je v izjavi za javnost sporočila, da je z vso resnostjo pristopila k sprejemanju ukrepov za preprečitev širjenja epidemije novega koronavirusa. Že na začetku so bile identificirane vse možne rizične točke, preko katerih bi virusna okužba lahko vstopila v sistem.

Ena od identificiranih t.i. vstopnih točk so bili tudi tisti obsojenci in obsojenke, ki koristijo katero izmed ugodnosti, ki jih določa 77. člen Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij. Omenjeni bi se namreč ob izteku ugodnosti vrnili v zavod in bi ob morebitni okužbi, predstavljali grožnjo za zdravje in življenje ostalih (tako zaposlenih kot tudi obsojenih).

Vse take osebe bi morali preventivno namestiti v 14 dnevno izolacijo, kar pa je bilo ob trenutnem številčnem stanju in prostorskih danostih nemogoče.

Zato so skladno z določbami Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, obsojencem, pri katerih niso bili podani varnostni zadržki, prestajanje kazni prekinili. V primeru zlorab prekinitev kazni, ali v primeru prenehanja razlogov zaradi katerih je bila prekinitev dovoljena bodo lahko direktorji zavodov obsojence takoj poklicali na prestajanje kazni. Ob tem je potrebno izpostaviti, da se obsojencem, ki jim je bilo izvrševanje kazni prekinjeno, čas do izteka kazni podaljša za čas, ko se nahajajo na prekinitvi. Čas trajanja prekinitve se namreč ne šteje v čas prestajanja kazni.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply

NET TV mobile

FREE
VIEW