Prenova ceste in novo krožišče v Staršah

Poleti se zaradi ugodnih vremenskih razmer urejajo ceste. V občini Starše načrtujejo nekaj preplastitev cest, kjer je to nujno potrebno, predvidena pa je tudi izgradnja nove, in sicer odsek Marjeta-Kanal. V proračunu za letošnje leto imajo v občini Starše na postavki Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest rezerviranih 953.500 evrov.  Za asfaltiranje ceste Marjeta-Kanal je bil v skladu z javnim razpisom izbran najugodnejši ponudnik Cestno podjetje Ptuj, ki dela že izvaja. Do sedaj so odstranili podlago in navozili gramoz v debelini 20 cm. V teh dneh bodo nanašali asfaltno prevleko v debelini 6 cm, zato bo tam tudi nekoliko moten promet.

»Vsako leto bomo postopoma predvideli preplastitev dotrajanih cest. Skupaj z Direkcijo za ceste Republike Slovenije imamo tudi podpisan dogovor o izgradnji ceste skozi vas Brunšvik. Trenutno smo še v fazi pridobivanja nekaterih zemljišč, potem pa bomo objavili razpis, s katerim bomo poiskali izvajalca del. Z novo cesto je predvidena tudi izgradnja krožišča v vasi Brunšvik,« je povedal župan občine Starše Bojan Kirbiš.

 

V občini Sveta Ana rekonstrukcija cest

 

Tudi v občini Sveta Ana bodo obnavljali cestišča. Na cesti Zgornja Ščavnica–Dražen Vrh v občini Sveta Ana je popolna zapora, saj obnavljajo cestišče, vzporedno z rekonstrukcijo pa bodo uredili tudi kolesarske steze in manjkajoči del pločnika proti občinskemu središču. Gre za okoli 2.400 metrov dolg odsek ceste od Drganca do Nikla in za gradnjo približno 300 metrov pločnika iz smeri lenarške vpadnice proti Cerkvi Svete Ane. Po besedah župana Svete Ane, Silva Slačka, bodo s sanacijo cest poskrbeli še za ostalo potrebno infrastrukturo. »V zemljo bomo položili vse električne kable in zgradili tudi novo trafo postajo. Načrtujemo položitev optičnega kabla, ki bo občanom omogočil hitrejši internet. Dodatno imamo namen položiti še eno vodovodno cev iz našega glavnega rezervoarja, saj je bil pritisk padanja vode ob velikih vročinah slab. Sanacija cest tako ni samo pridobitev za občane, ki se bodo sprehajali ali hodili po opravkih po teh pločnikih, ampak bo s posodobitvijo infrastrukture pridobila celotna občina,« je razložil Slaček.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply