Pričela se je obnova Cafove ceste

 

Pričela se je izvedba del na Cafovi ulici, ki bo v času gradnje zaprta za promet. Dostopi in dovozi stanovalcev, poslovnih subjektov, Okrajnega sodišča v Mariboru, Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor ter Srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor bodo omogočeni, prav tako tudi izvoz iz garažne hiše Forum. Zaključek gradbenih del je predvidena do konca letošnjega leta. Dela bodo potekala v treh fazah. Prva faza bo potekala predvidoma do 20. Novembra in zajema zahodni del ulice od fasad od pločnika na vzhodni strani ulice. V drugi fazi obnove se bodo izvajala dela na vzhodni strani ulice med Trgom Boris Kidrič in dostopom do notranjega dvorišča večstanovanjskega objekta Cafova ulica od 2 do 8. Tretja faza naj bi bilo dokončana predvidoma 15. Decembra, ki bo zajemala dela na območju od izvoza iz garaže hiš Forum do Partizanske ceste. Cafova ulica bo po zaključku del zasnovana kot skupni prometni prostor za pešce, kolesarje in motorni promet. Vstop na območje bo opremljen s potopnimi stebriči, hitrost vožnje bo omejena na 20 kilometrov na uro. Ulica bo prevozna v obe smeri in tudi režim dostopa do garaž bo ostal nespremenjen. Urejen bo dostop za potrebe stanovalcev in lokalov, ki bodo imeli na preurejenem območju na voljo parkirna mesta za dostavo. Vrednost investicije je nekaj čez 465 tisoč evrov; Mestna občna Maribor je za projekt pridobila okoli 320 tisoč evrov nepovratnih sredstev iz kohezijskega sklada EU.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply

NET TV mobile

FREE
VIEW