Projekt sončne ure v Rušah

V Rušah so študenti predstavili zamisli in oblikovali predloge celovitih rešitev postavitve učnega parka sončnih ur. V sklopu projekta so študenti in mentorji v sodelovanju z Občino Ruše in drugimi partnerji v Športnem parku Ruše predstavili zamisli in oblikovali predloge celovitih rešitev postavitve učnega parka sončnih ur na izbranih lokacijah. Po njihovi zamisli bi lahko nastale izobraževalne točke (in table), kjer bi sončne ure hkrati krasile prostor. Na Arehu pa predlagajo ureditev linijskega učnega parka.

Vodja projekta, dr. Matej Mencinger, mentorji in študenti Univerze v Mariboru so predstavili namen projekta in njegove rezultate, sodelujoči partnerji pa svoje videnje pomena projekta in implementacije rezultatov v Občini Ruše. Po njihovem mnenju projekt naj ne bi bil finančno pretežek za občino, bo pa izvedba odvisna predvsem od odločitve le-te.

Ideje, ki so jih oblikovali študentje v delovnih skupinah, so razdelane do potankosti, saj so oblikovali načrte, predvideli dimenzije, postavitev, pripravili so tudi pedagoško in didaktično gradivo v digitalni ter klasični obliki.

Učni park »Sonce« v občini Ruše se izvaja na podlagi javnega razpisa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – v sklopu programa ŠIPK – »Študentski Inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018« (v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020).

Partnerji v projektu so: Univerza v Mariboru – Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše, Astronomsko društvo Orion Maribor, Občina Ruše in OŠ Janka Glazerja Ruše.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply