Prometna varnost se z leti izboljšuje

Evropske ceste so najvarnejše na svetu, tudi slovenske.

Lani je na slovenskih cestah umrlo 104 ljudi, kar je najmanj v zadnjih 60-ih letih. Slovenija se je tako približala evropskemu povprečju, ki je 49 smrtnih žrtev na milijon prebivalcev. Tudi letos se trend nadaljuje, saj je število umrlih v prvi polovici leta 2018 najmanjše v zadnjih 25 letih.

V prvi polovici letošnjega leta se je na slovenskih cestah pripetilo 8.774 evidentiranih prometnih nesreč, kar je 9-odstotkov več kot leto pred tem. V enakem obdobju je na slovenskih cestah umrlo 41 udeležencev cestnega prometa oziroma kar četrtina manj kot lansko leto. Število hudo telesno poškodovanih je za 2 odstotka manjše kot v lanskem primerjalnem obdobju, lažje telesno poškodovanih pa je bilo za 3 odstotke več kot prejšnja leta.

Kar 75-odstotni porast smrtnih žrtev med pešci

Med najbolj ranljive skupine v prometu spadajo kolesarji in pešci. In ravno pri slednjih so v prvi polovici leta 2018 na Agenciji za varnost v prometu beležili največji porast, kar 75 odstotkov več smrtnih žrtev v primerjavi z lanskim obdobjem. Največ smrtnih žrtev je bilo med vozniki osebnih avtomobilov, in sicer 15. Spodbudno pa je, da se je njihovo število v primerjavi z lanskim polletjem zmanjšalo za 12 odstotkov. Za 50 odstotkov se je zmanjšalo število smrtnih žrtev med motoristi, ki saj je letos umrlo 6 motoristov, lani v enakem obdobju pa 12. Za 63 odstotkov je bilo manj žrtev med kolesarji, saj se je število smrtno ponesrečenih zmanjšalo iz 8 v prvem polletju leta 2017 na 3 v letošnjem letu.

Med ključne vzroke in dejavnike tveganja za nastanek prometnih nesreč spadajo neprilagojena hitrost, alkohol in nepravilna stran oziroma smer vožnje, včasih pa tudi neustrezna infrastruktura. Posledično policija že dve leti sodeluje s presojevalci cestne infrastrukture. “Če menimo, da je do prometne nesreče prišlo zaradi neurejenega cestišča, na prizorišče vedno pokličemo presojevalce cestne infrastrukture,” je dodal samostojni policijski inšpektor PU Maribor Branko Pivljakovič.

Maribor še vedno brez prometne strategije

Področje dela presojevalcev v Sloveniji je trenutno obvezno za presojo avtocestnega križa, ki je del transevropske cestne mreže. Vendar pa presojevalci varnosti cest že sedaj strokovno ocenjujejo ostale državne ceste in ceste v upravljanju lokalnih skupnosti, kjer je problematika varnosti cest najbolj pereča. Tudi v Mariboru je tako, saj mesto nima prepotrebne strategije za razvoj prometne infrastrukture. “Menim, da Maribor nima ustrezne prometne strategije. No, če smo čisto natančni mislim, da je sploh nima, a bi jo kot vsak večja mesta potreboval. V prihodnosti bodo občinski funkcionarji morali, kaj narediti na tem področju, saj bo z leti urejanje prometnih tokov vedno bolj zahtevno,” je povedal Gregor Ficko iz Društva za ceste SV Slovenije.

Rezultati in napovedi so spodbudne. Ob skrbno načrtovanih ukrepih, ki morajo biti realni in izvedljivi pa obstaja še veliko manevrskega prostora za izboljšanje prometne varnosti.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply