Prostorska stiska knjižnice Pesnica

Enota Mariborske knjižnice v Pesnici se sooča z neustreznimi prostorskimi pogoji. Že leta 1992 je bila knjižnica umeščena v premajhen prostor takrat novega trgovskega centra v Pesnici. Knjižnica ne premore delovnega prostora ali pisarne za knjižničarja, knjižnični prostor ne omogoča izvajanja tistih vsebin, s katerimi bi lahko povečali uporabo knjižnične zbirke in širili bralno pismenost. Prostor ni klimatiziran, niti ni urejeno prezračevanje. Stavbe se ljudje prej izogibajo, kot da bi jih vabila h kulturnim vsebinam. Po besedah direktorice Mariborske knjižnice, Dragice Turjak, je knjižnica danes dotrajana, opustela, neprivlačna. Po njenem mnenju knjižnica ne izpolnjuje niti minimalnih pogojev in standardov.

​S problemom se je seznanil tudi nadzorni odbor občine Pesnica, ki je v začetku leta opravil tudi revizijo poslovanja in porabe občinskih sredstev. Pri tem niso ugotovili nobenih nepravilnosti, so pa tudi sami zaznali neustrezne pogoje za delo knjižnice.

Mačehovski odnos pa ima tudi občina Pesnica, ki ne zagotavlja sredstva za novo gradivo. Tako se uporabniki knjižnice zaradi slabše dostopnosti, neurejenosti in slabše izbire gradiva v knjižnici vedno manj zadržujejo in so prisiljeni obiskati osrednjo knjižnico v Mariboru, knjižnico v Šentilju in druge enote, ki jim omogočajo boljše pogoje ali večjo izbiro gradiva.

Na Občini Pesnica odgovarjajo, da so seznanjeni s prostorskimi težavami, ki trajajo že več let, a da vsa leta zagotavljajo sredstva za Mariborsko knjižnico. “Gre za skoraj 60.000 evrov, tako za knjižni fond kakor za zaposlene. Nekatere občine ne zagotavljajo toliko denarja, pa jih v Mariborski knjižnici ne izpostavljajo,” pravi župan Pesnice Venčeslav Senekovič. “Že več let iščemo primerno lokacijo. Sicer ta ni v vseh pogledih slaba, a iščemo boljšo. Ena nam je vmes že spodletela, pričakujemo pa, da se bo zdaj, ko je predvidena gradnja naproti občinske stavbe, pojavil investitor ter da se bo v pritličju stavbe našel tudi prostor za knjižnico,” dodaja Senekovič, ki pa ne želi napovedovati, kdaj bi to lahko bilo.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply