Prvi rezultati tekmovanja Moji odpadki, moja skrb

Podjetje za odvoz odpadkov Snaga je v mesecu avgustu pričelo s kampanjo Moji odpadki, moja skrb. Del omenjene kampanje je tudi akcija Ločujem, se ne zmrdujem! V vsaki mestni četrti in krajevni skupnosti so identificirali po en ekološki otok, ki je najpogosteje onesnažen. Na njem so nato v mesecu septembru in oktobru prikazali pravilno in odgovorno ravnanje z odpadki in s tem tudi pričeli s tekmovanjem. Sedaj so objavili tudi prve rezultate tekmovanja. Najboljše mesečne rezultate po dveh mesecih spremljanja posameznih lokacij beležijo v krajevni skupnosti Malečnik-Ruperče in mestni četrti Magdalena, saj na omenjenih lokacijah v oktobru niso odpeljali drugih odpadkov, kot tistih, ki na ekološke otoke sodijo (embalaža, papir in steklo). Količina mešanih komunalnih odpadkov pa kljub akcijam ozaveščanja narašča v mestnih četrteh Center in Dogoše-Brezje-Zrkovci.

V okviru evropskega projekta WINPOL, v katerem je Snaga eden od devetih partnerjev, bodo v naslednjih mesecih v ozaveščanje vključili tudi občane po mestnih četrteh in krajevnih skupnostih. Organizirali bodo posvete na temo odgovornega ravnanja z odpadki, v sklopu katerih bodo predstavili tudi inteligentne sisteme, ki jih v ravnanju z odpadki uvajajo. Posveti so tudi priložnost, da od občanov pridobijo povratne informacije o njihovih pričakovanjih, ki jih bodo nato smiselno vključili v prihodnje razvojne strategije ravnanja z odpadki v mestu.

Da bodo vedeli še drugi....

Oddaj komentar

NET TV mobile

FREE
VIEW