Ptujska bolnišnica je v letu 2018 poslovala nad pričakovanji

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj zaključuje leto z boljšimi rezultati od sprva načrtovanih

Vodstvo Ptujske bolnišnice odločno nasprotuje prekategorizaciji. VIR: Net TV

Še vedno pričakujejo izgubo v višini dobrega pol milijona evrov, a je to 350.000 evrov manj od načrtovanega minusa v finančnem in sanacijskem načrtu.

Uspeli so povečati prihodke, odhodke pa ohraniti znotraj načrtovanega. Med ukrepi v sanacijskem programu, ki mu sledijo v zadnjega pol leta, je večanje števila preiskav magnetne resonance, zmanjšanje zalog in skrajšanje ležalne dobe kirurških strok.

“Temu je pripomogla predvsem zelo dobra realizacija vseh delovnih programov, za kar gre zasluga strokovnemu vodji in vsem zaposlenim, ki so k temu pripomogli. Precej smo naredili tudi na stroških dela in ostalih stroških, vendar je tu težje doseči finančne učinke, ker se cene storitev in blaga nenehno dvigujejo,” je na današnji predstavitvi rezultatov povedala direktorica bolnišnice Anica Užmah.

Uspelo jim je tudi vzpostaviti nadzor pri naročanju blaga in storitev, povečati produktivnost posameznih enot in vzpostaviti boljšo izkoriščenost drage medicinske opreme.

200.000 evrov za investicije v letu 2018

Letos so uspeli prenoviti sanitarije na kirurškem in internem oddelku ter zamenjati talne obloge na kirurškem oddelku. Med drugim so nabavili terapevtski histeroskop v sklopu morselatorja, EKG aparat, osmometer za interni oddelek, štiri dializne aparate in OCT aparat za okulistiko. Skupno so izvedli za okoli 200.000 evrov od skupno 780.000 evrov investicij v opremo in prostore. Ostalo je po besedah direktorice v izvajanju in bodo večinoma izvedli v prihajajočem letu.

Glavna investicija v letu 2019 ostaja urgentni center

Glavna investicija ostaja izgradnja urgentnega centra, ki ga želijo v prihajajočem letu vsaj začeti graditi. Po besedah vodje projekta Bojane Volk bodo arheološka izkopavanja na mestu bodočega urgentnega centra zaključena predvidoma konec januarja, nadaljnji postopki pa so odvisni od presoje pristojnih na ministrstvu za zdravje. Tam naj bi bil projekt trenutno v ponovnem preučevanju.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply