Ptujski proračun v enomesečno javno obravnavo

Ptujski mestni svetniki so podprli osnutek proračuna za leto 2019 v višini 32,3 milijona evrov

Proračun za leto 2019 predvideva 31,2 milijona odhodkov in 29,9 milijona prihodkov ter 1,7 milijona evrov zadolževanja. Zajema pa tudi 3,7 milijona evrov evropskih sredstev, ki bodo večinoma namenjena prenovi mestne tržnice.

Med predlaganimi investicijami tudi projekt arheološki muzej

Za investicije so namenili 9,3 milijona evrov, še dobra 2,2 milijona pa za investicijske transferje. Med investicijskimi postavkami, ki so se že znašle v osnutku je vzpostavitev kolesarske poti in nujno obnovo cestne infrastrukture, začetna sredstva za projekt arheološkega muzej ter denar za nujno potrebno prenovo Osnovne šole Mladika. Daleč največ denarja bo namenjenega prenovi mestne tržnice, kar je projekt, ki ga je zdajšnja županja Nuška Gajšek podedovala od prejšnje mestne oblasti.

Tržnica Ptuj; VIR: Net TV

Lista za Ptuj nasprotovala potrditvi proračuna

Predstavniki večine svetniških skupin so ocenili, da je osnutek primeren za nadaljnjo obravnavo in ga tudi podprli, hkrati pa napovedali trda pogajanja za uveljavitev svojih idej pred dokončno potrditvijo proračuna.

Edini, ki so nasprotovali predlogu, so bili v Listi za Ptuj, ki je doslej vodila ptujsko občino. Vodjo njihove svetniške skupine in donedavnega podžupana Gorazda Oreška je najbolj motilo, da so iz osnutka izločili subvencijo komunalnega prispevka za mlade družine, prav tako bi morali nekaj več denarja nameniti za kompleks Turnišče. Glede subvencije je županja pojasnila, da za zdaj ni pravne podlage za delitev tovrstnih sredstev, saj je najprej potrebno pripraviti potreben odlok.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply