Razpis za štipendije

Na spletni strani mariborske občine so pretekli petek objavili razpis za štipendiranje dijakov in študentov Mestne občine Maribor za šolsko leto 2018/2019. Med dijake bodo razdelili približno 80 tisoč evrov, ki so jih za to leto predvideli v proračunu. Iz občine so še sporočili, da je bila višina sredstev za štipendije na obeh področjih postavljena skladno z izkušnjami iz preteklih let, starše in potencialne prijavitelje pa pozivajo, da si ogledajo razpisno dokumentacijo in se prijavijo.

Mestna občina podeljuje štipendije še dijakom srednjega poklicnega izobraževanja. Slednji morajo, če želijo kandidirati, zadostiti sledečim pogojem: slovensko državljanstvo, stalno prebivališče v Mariboru, povprečna ocena najmanj dobro tri, redno šolanje, posebni dosežki in ne smejo biti zaposleni.  Zanje je predvidenih 1.560 evrov, vlogo pa morajo kandidati oddati najkasneje do 14. septembra.

Mariborska občina pa štipendira tudi nadarjene dijake in študente. Če slednji želijo kandidirati na razpisu, morajo biti slovenski državljani, imeti stalno prebivališče v Mariboru. Povprečna ocena za dijake je minimalno 4, za študente pa 8, izjemni dosežki, ne smejo pa imeti status zaposlenega. Zanje so v proračunu predvideni 78.440 evrov. Rok za oddajo vlog za dijake je 14. september, za študente pa 15. oktober.

Dodatne informacije o štipendiranju lahko dobite na spletni strani občine.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply