Razpis za študentske domove 2018/2019 je odprt

Študentski domovi mariborske in ljubljanske univerze kot tudi univerze na Primorskem so objavili razpis za bivanje v svojih domovih. Do 16. avgusta morajo študentje oddati vloge za vpis ali podaljšanje sobe. Študentje naj čim prej oddajo vloge za bivanje v študentskih domovih Univerze v Mariboru. Uprava jih poziva, naj ne čakajo na zadnji trenutek, saj bodo obravnavali samo prošnje, ki bodo pravočasno elektronsko oddane, poslane priporočeno ali oddane osebno.

 

Prosilci morajo izpolnjevati sledeče pogoje: so državljani Republike Slovenije, imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni ali izredni študij, razen študija na daljavo, niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov ter niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine, povprečni bruto dohodek na člana družine v preteklem letu ne presega 150 % povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju, imajo stalno prebivališče oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija in niso izključeni iz študentskega doma. »Razpis je mišljen za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja v študentskem domu, zato je nujno, da ima prijavitelj status študenta,« pravi direktorica Študentskih domov Univerze v Mariboru, Mojca Tancer Verboten in dodaja, da ni nujno, da gre za študenta Univerze v Mariboru, ampak sprejemajo tudi študente ostalih visokošolskih zavodov. »V kolikor študentje oddajajo vlogo s kvalificiranim potrdilom, je rok 16. avgust, če pa jo bodo oddali elektronsko ali po pošti s povratnico, je rok 21. avgust.«

 

Na petih lokacijah imajo Študentski domovi Univerze v Mariboru petnajst domov, v njih je 2663 postelj, od tega je 753 enoposteljnih sob. »Za novince je pripravljenih 950 ležišč,« pravi direktorica, cena bivanja, ki vključuje vse stroške, je od 73 do 138 evrov, »študentje pa imajo tudi možnost najema posteljnine pri nas oziroma dvakratnega mesečnega pranja.«

 

Na dodatna vprašanja vam bodo prijazno odgovorili v referatu v vašem naselju. Ostali kontakti za pomoč: ekc@gov.si, tel.: 080 2002 ali Pisarna za študentske domove Maribor: umsd@um.si, tel.: 02 228 42 19 ali 041 656 745

 

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply