Razvijanje študija na daljavo na Univerzi v Mariboru

 

Na Univerzi v Mariboru po enem mesecu študija na daljavo ocenjujejo, da ta poteka uspešno, za kar gre zahvala tako profesorjem kot študentom, ki se v velikem številu odgovorno in zavzeto udeležujejo pedagoškega procesa na daljavo. Obenem ugotavljajo, da je takšno šolanje mogoče izboljšati, zato bodo v prihodnje temu namenili več pozornosti.

Poučevanje na daljavo na vseh fakultetah UM

Sistem za začasno poučevanje na daljavo zaradi epidemije novega koronavirusa so na mariborski univerzi vzpostavili v samo nekaj dneh za vseh 17 fakultet. “Po eni strani je to rezultat predhodno dobro pripravljene infrastrukture, po drugi strani pa odličnega dela posameznikov in služb, ki so bile vključene v proces vzpostavitve. Pomemben del pri uspešnem zagonu so prispevali tudi IKT koordinatorji na fakultetah ter seveda profesorji in študenti z uporabo predvidenih rešitev,” so za povedali na rektoratu univerze.

Po enomesečnem obdobju ugotavljajo, da so tako visokošolski učitelji kot študentje večinoma zadovoljni z izvedbo ter uporabo orodij za študij na daljavo. Vodstva posameznih fakultet redno obveščajo vodstvo univerze o poteku pedagoškega procesa in morebitnih težavah, posredujejo pa tudi predloge možnih izboljšav, ki jih vodstvo univerze ne namerava spregledati.

Prilagoditev pedagoškega procesa

Senat univerze je v trenutnih razmerah zaradi covida-19 podelil visokošolskim učiteljem pristojnost za prilagoditev pedagoškega procesa v okviru akreditiranih učnih enot na način, da se s študenti prilagojeno izvede čim več kontaktnih ur, ki so predvidene s predmetnikom, in sicer ob upoštevanju doseganja učnih izidov in kompetenc. Pedagoški proces poteka v skladu z vnaprej določenim urnikom, ki ostaja enak tudi v času izvajanja interventnih ukrepov.

Pri odpiranju predavalnic bodo po napovedih sledili odločitvam vlade. “Vse zadeve so bile s strani organov Univerze v Mariboru pri nas izdane do preklica, tako da se bomo organizirali in ravnali tako, kot bodo navodila pristojnih, zaenkrat pa pristojno ministrstvo še ni podalo usmeritev za odprtje stavb univerze. Delovni proces bomo organizirali v skladu s prostorskimi možnosti, zaščitno opremo in razkužila imamo pripravljena,” so napovedali.

 

 

Da bodo vedeli še drugi....

Oddaj komentar

NET TV mobile

FREE
VIEW