Revija ljudskih pesmi Odsev – napev

Slovenske ljudske pesmi so se razvijale iz preprostih ljudskih napevov, ki so se s časom nadgrajevali, spreminjali in nato oblikovali v mnogotere različice napevov. Na javnem skladu republike Slovenije za kulturne dejavnosti se z ohranjanjem pomembnosti ljudskega izročila uspešno ukvarjajo.
Na reviji so se predstavili številni pevci in godci iz različnih krajev, ki skupaj sodelujejo in nastopajo že vrsto let.
Revija se odvija na treh nivojih, nastopanje na višjih nivojih pa zahteva več natančnosti pri izvedbah.
Na tekmovanjih so prisotni tudi sodniki, ki nastopajoče in njihov izvedbe tudi ocenjujejo.

Obujanje ljudskega izročila je po mnenju strokovnega spremljevalca Klemna Bojanoviča izjemnega pomena.
Kljub prizadevanju določenih posameznikov in skupin za ohranjanje ljudskega izročila pa se vidi manjši upad zanimanja zanj.
Zanimanje mladih za ljudsko izročilo je veliko v mlajših letih, kasneje v času pubertete pa interesa za podobne dejavnosti ni zaznati.
Za ohranjanje slovenskega ljudskega izročila prav tako primanjkuje podpornikov iz gospodarske sfere, ki morda premalo pozornosti posvečajo slovenski kulturi nasploh. Ljudsko izročilo nekako predstavlja narod in jezik določene države. Ob nezavedanju pomembnosti slednjega pa obstaja velika možnost, da ga bomo za vedno izgubili.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply

NET TV mobile

FREE
VIEW