Rezultati razpisa »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020«

 

Znani so rezultati javnega razpisa za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020«. Razpis, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, pomaga pri zaposlitvi pomočnikov vzgojiteljev začetnikov ter učiteljev začetnikov starih do 29 let z namenom načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja za samostojno vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Skoraj 1,4 milijona evrov za operacijo

Na razpis je prispelo 179 vlog za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020«, potrjenih pa je bilo 123 operacij v skupni vrednosti 1.378.200 evrov, in sicer v sklopu A – pomočnik vzgojitelj začetnik 84 vlog (27 v vzhodni in 57 v zahodni kohezijski regiji) ter v sklopu B – učitelj začetnik 39 vlog (16 v vzhodni in 23 v zahodni kohezijski regiji).

Pomočniki vzgojitelja novo pogodbo za en mesec, učitelji začetniki za pol leta

Izbrani na razpisu za delovno mesto pomočnika vzgojitelja začetnika bodo predvidoma sklenili pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas za obdobje od 1. maja 2020 do 30. septembra 2020, po izteku pogodbe pa bodo delovno razmerje nadaljevali s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi, in sicer za obdobje enega meseca, to je vsaj do 31. oktobra 2020.

Izbrani na razpisu za delovno mesto učitelja začetnika bodo predvidoma sklenili pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas za obdobje od 1. aprila 2020 do 30. novembra 2020, neposredno po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bodo delovno razmerje nadaljevali s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi, in sicer za obdobje vsaj šestih mesecev, to je vsaj do 31. maja 2021.

 

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply

NET TV mobile

FREE
VIEW