Selnica ob Dravi kljub številnim projektom z novim županom

Občina Selnica ob Dravi namerava vzpostaviti nove občinske ceste, ki bodo nadomestile del javne poti v naselju Zgornja Selnica. Ta pot poteka neustrezno prek dvorišča kmetije. Obenem pa načrtujejo še rekonstrukcijo igrišča in energetsko sanacijo, pa čeprav bo do županski volitev županovanje prevzel dosedanji podžupan Igor Štruc.

Nova trasa ceste bi omogočala ustrezno prometno povezavo še do nepozidanega območja stavbnih zemljišč. Občinska uprava je krajane že seznanila s predlaganim potekom terase, v okviru izdelave projektne dokumentacije. Sicer pa bodo letos, kljub nekoliko okrnjenim proračunskim sredstvom, v občini realizirali vse načrtovane investicije.

»V tem letu smo imeli več kot dvakrat povečane stroške za zimsko službo, in smo že pozimi morali sprejeti rebalans. Tako smo imeli 150.000 evrov dodatnih stroškov na tej postavki. Iz tega stališča bomo morali pri investicijah varčevati, ampak ta glavna investicija, kar smo obljubili, bomo tudi realizirali – cesta MotalnMaček na Janževi gori, rekonstrukcija igrišča v Gradišču, izdelava energetske sanacije fasade v osnovni šoli in vrtcu in ostala dela, ki se tičejo rednih vzdrževalnih del,« je povedal prejšnji župan Selnice ob Dravi Jurij Lep.

Dozdajšnji župan Jurij Lep je postal poslanec. Ker v skladu z Zakonom o poslancih ne sme opravljati funkcije župana in poslanca je posle predal podžupanu Igorju Štrucu. V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja župansko funkcijo podžupan. Tako bo dosedanji podžupan Igor Štruc, kot so sporočili s selniške občinske uprave, do izvolitve novega župana na rednih lokalnih volitvah novembra letos začasno opravljal funkcijo župana nepoklicno.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply

NET TV mobile

FREE
VIEW