Šentilj na poti v novo ero

Občina Šentilj je v lanskem letu uspešno pridobila skoraj 5 milijonov evrov s pomočjo evropskih sredstev in tako omogočila številne investicije

Letos načrtujejo obnovo vrtca v Sladkem vrhu, otvoritev Regionalnega turističnega centra in Hostla Carinarnica, začetek gradnje Družbenega doma, ter pričetek številnih projektov vzdrževanja cestne in komunalne infrastrukture.

ŽVAB: Šentilju bomo dali novo preobleko

V Šentiljski občini pripravljajo dvoletni proračun. Letos naj bi bi bila njegova višina 10,5 milijona evrov, prihodnje leto pa okoli 13 milijonov. “Šentilj nikoli več ne bo, takšen kot je bil, dali ga bomo v novo preobleko. V letu 2019 in 2020 predvidevamo velike investicije na področju infrastrukture,” je povedal župan občine Šentilj Štefan ŽVAB.

Že lani so pripravili številne projekte, zanje zagotovili sredstva, letos pa jih bodo le še realizirali. V letu 2018 so uspešno pridobivali tudi investicijska sredstva s strani Evrope. “Vrednost projektov, ki smo jih dobili preko Evrope in bodo realizirani v letu 2019 in 2020, je nekaj manj kot 5 milijonov evrov. To pomeni, da smo več kot polovico enega občinskega proračuna pridobili iz evropskih sredstev, kar je velik uspeh,” nadaljuje Žvab.

Regionalni turistični center in hostel Carinarnica bosta kmalu privabljala nove turiste

Letos nameravajo sanirati vrtec v Sladkem vrhu, kjer načrtujejo dograditev dveh novih oddelkov in v celoti posodobiti obstoječe prostore. Za obnovo vrtca so predvideli 800.000 evrov.

V Šentilju se začenjajo številne prenove; VIR: Net TV

Med večje projekte, ki jih načrtujejo spadajo tudi Družbeni dom, znotraj katerega bodo vzpostavili športno dvorano, glasbeno šolo in medgenracijski center ter Regionalni turistični center, ki je namenjen predvsem ohranjanju in trženju kulturne dediščine Občine Šentilj. V okviru Regionalnega centra bo deloval tudi Hostel Carinarnica.

Obnovljena nekdanje carinarnica, kjer bo nastal Regionalni turistični center in hotel Carinarnica; VIR: Net TV

“Letos se planira investicija družbenega doma. To je investicija v višini 3 in pol milijona evrov. Graditi bi jo začeli v letu 2020, letos pa bi pridobili vso dokumentacijo. Letos bomo odprli regionalni turistični center, ki je bil financiran s strani evropskih sredstev. Gre za medmejni projekt med občino Goričani in Šentiljem. Zgradba je obnovljena, sedaj jo opremljamo. V prihodnje bomo tako imeli zagotovo več turistov, saj bomo lahko uspešno tržili turistični produkt. To je tudi naša želja, da prikažemo turistom celotno zgodovino naše občine. Kako so živeli naši predniki,” je razložil Žvab.

Nekdanja carinarnica bo privabljala številne turiste in obiskovalce; VIR: Net TV

Sredstva porazdelili med vse krajevne skupine

Uspešno pridobljena evropska sredstva v višini 160.000 evrov, ki so jih pridobili s strani Lokalnih akcijskih skupin, pa so porazdelili med vse krajevne skupnosti ter tako zasledovali primarni cilj razvoja urbanega okolja. “V krajevni skupnosti Šentilj in Zgornji Velki smo uredili igrišče, v Ceršaku in Sladkem vrhu pa smo urejali urbana središča s parki in ostalo potrebno infrastruktuo. S temi deli bomo v prihodnje tudi nadaljevali,” je predstavil Žvab.

Obnovljeno igrišče v Šentilju; VIR: Net TV

Prioriteten projekt je zaključek projekta optičnega omrežja

Za osnovno infrastrukturo vlagajio od 4 do 6 milijonov evrov. Nekaj denarja namenijo vzdrževanju cestne in komunalne infrastrukture, preostanek pa investicijskemu vzdrževanju. Letos so kot prioriteten projekt zastavili optično omrežje.”Projekt optike je že pri koncu in upam, da ga letos zaključimo. Tako bodo vsi občani, ki bodo želeli dobili optično omrežje, in to dejansko brez sredstev občine Šentilj, tako da ne bodo rabili plačevati nobenega prispevka, da se investicija povrne,” je bil izčrpen Žvab.

Po zaključeni obnovi železniške proge Šentilj Pesnica, bodo preuredili cestno infrastrukturo, med drugim bodo tudi zaključili investicijo krožišča v smeri Sladkega vrha. Letos bomo začeli urejati krožišče, da ne bomo imeli težav v zimskem času,” še zaključi Žvab.

Občina Šentilj se razvija. Za razliko od precej večjih mestnih občin uspešno pridobiva evropska sredstva, s pomočjo katerih uspešno razvija nove programe, širi urbano središče in zagotavlja boljše pogoje za življenje tamkajšnjih prebivalcev.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply