Sledljivost najslabša pri jagodah in špargljih

Inšpektorji za hrano pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so od 13. maja do 14. julija 2020 z namenom ugotavljanja sledljivosti in ustrezne označenosti sadja in zelenjave ter z namenom ugotavljanja primerov zavajanja potrošnikov, posebno glede navajanja porekla, izvajali poseben nadzor. V okviru posebnega nadzora je bilo izvedenih 292 pregledov, pregledanih je bilo 235 različnih zavezancev.

V primeru navajanja pridelovalca iz Slovenije so inšpektorji poleg dokumentacije (dokument izdaje in dokument nabave) preverjali pridelke tudi na mestu pridelave (stanje pridelkov, čas obiranja, način transporta) ter v nekaterih primerih odvzeli tudi vzorce za izotopske analize, ki bo pokazala verjetnost navedenega porekla. Izotopske analize, ki do časa poročanja še niso končane, bodo izdelane tudi za sadje in zelenjavo tujega porekla na prodaj v običajnih trgovinah.

Največ nepravilnosti pri jagodah in špargljih

Glede sledljivosti je bilo neskladje ugotovljeno pri 5% pregledanega paradižnika, 10% češenj, 11% marelic, 13% špargljev ter 14% jagod. Glede pravilne označenosti (razen porekla) je bila neskladnost ugotovljena pri 15% pregledanih jagod in paradižnika, 18% marelic, 19% češenj in 23 % špargljev.

Glede pravilnega navajanja porekla ni bilo ugotovljene neskladnosti pri paradižniku, je pa bila ugotovljena neskladnost pri 11% pregledanih marelic, 13% češenj, 15% jagod in 23 % pregledanih špargljev.

Inšpektorji so za ugotovljene nepravilnosti izrekali upravno inšpekcijske ukrepe – teh je bilo 54. Za ugotovljene kršitve so uvedli skupaj 56 prekrškovnih postopkov in podali so dva obdolžilna predloga. Odvzetega in uničenega je bilo 420,8 kg sadja in zelenjave.

Sadja ne kupujte na stojnicah ob cesti

Kljub izvedenim postopkom in odvzetim pridelkom ni opaziti bistvenega napredka pri dosegi skladnosti prodaje sadja in zelenjave na stojnicah. Inšpekcija ocenjuje, da bi bilo potrebno zakonsko regulirati prodajo sadja in zelenjave na stojnicah izključno na za to organiziranem in registriranem mestu in ne ob cestah ali na parkiriščih ob cestah.

UVHVVR ocenjuje, da stojnice ob cestah niso najbolj zaupanja vredna mesta za nabavo sadja in zelenjave, saj so nepravilnosti glede zagotavljanja sledljivosti in navajanja porekla na teh mestih še vedno prepogosta.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply

NET TV mobile

FREE
VIEW