Snaga v rdečih številkah

Snaga je leta 2010 zabeležila 1,7 milijona evrov izgube, nekoliko manj, z 1,5 miliona evrov izgube bodo zaključili poslovno leto 2018.

Vir: Snaga

Februarja lani je Snaga predstavila novo sortirnico mešanih komunalnih odpadkov, ki naj bi prinesla pozitivne rezultate in tako izgubo zmanjšala na približno pol milijona evrov.

Dvig cen komunalnih storitev je že nekaj časa nazaj napovedal mariborski župan Saša Arsenovič. Snaga je namreč v večinski lasti mariborske občine. Po neuradnih podatkih naj bi se cena zvišala za kar štirideset odstotkov, kar bo gospodinjstva stalo dobre štiri evre več.

Na Snagi poudarjajo, da se zadnjih trinajst let cena ni spreminjala. Nazadnje je bila spremenjena leta 2006. Dodajajo, da so cene nesorazmerne s stroški, kar so opazili tudi v Ljubljani, kjer so cene ravnanja z odpadki že dvignili. Kdaj bo prišlo do dviga cen zaenkrat še ni jasno.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply