Številne nepravilnosti pri poslovanju občine Videm

Računsko sodišče RS je po pregledu poslovanja Občine Videm v letu 2016 odkrilo veliko napak

Občina Videm (foto: NET TV) Občina Videm (foto: NET TV)

Revizijsko poročilo navaja veliko primerov nepravilnosti, ko Občina Videm ni poslovala v skladu z zakonskimi predpisi. Na primer dolgoročno se je zadolžila za namene, za katere tovrstna zadolžitev ni dovoljena, dodatno pa za dolgoročno zadolžitev in za likvidnostno posojilo ni pridobila ustreznega soglasja Ministrstva za finance. Z izvedbo štirih postopkov javnega naročanja za nakup istovrstnega blaga v znesku 68.313 evrov je občina vrednost javnega naročila razdelila in se tako izognila postopku javnega naročanja.

Številne nepravilnosti tudi pri proračunu

Obrazložitve proračuna občine za leto 2016 in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih niso popolni. Pri izplačilu obveznosti iz proračuna občina ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov. V proračunu za leto 2016 ni bilo načrtovanih sredstev splošne proračunske rezervacije. Občina je prevzela za 721 evrov več obveznosti, kot je imela načrtovanih sredstev v proračunu. Prevzela je tudi za skupaj 11.049 evrov več obveznosti za plačilo del, ki niso bila dogovorjena z naročilnicami.

Videmski občini so zato izrekli negativno mnenje in ji podali priporočila za izboljšanje poslovanja. Za komentar smo povprašali tudi nekdanjega videmskega župana Friderika Bračiča in novoizvoljenega župana Branka Mariniča, a odgovorov do tega trenutka še nismo prejeli.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply

NET TV

FREE
VIEW