Štipendije za dijake in študente

 

Občina Ruše je objavila javni razpis za enoletno štipendiranje dijakov in študentov v Občini Ruše za šolsko leto 2020/2021.

Razpisanih je šest štipendij od tega: dve za nadarjene dijake, 1 za dijaka, ki se izobražuje za lokalno pomembne ali deficitarne poklice ter 3 štipendije za nadarjene študente dodiplomskega ali podiplomskega študijskega programa, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji.

Višina štipendije znaša za dijake 100 eur/mesec ter za študente 150 eur/mesec.

V koliko za posamezno vrsto štipendij ne bo dovolj kandidatov, se lahko podeli tudi več kot tri štipendije za dijake oziroma študente. Popolne in pravočasno oddane vloge bo obravnavala tričlanska komisija. Roka za oddajo vlog je 4. september za dijake ter 5. oktober za študente. 

Da bodo vedeli še drugi....
NET TV mobile

FREE
VIEW