Svet invalidov MO Maribor v letu 2019

Leta 1992 so Združeni narodi z resolucijo razglasili 3. december za mednarodni dan invalidov, da bi v najširši družbi spodbudili boljše razumevanje problematike, povezane z invalidnostjo, temeljnimi pravicami invalidov in vključevanjem invalidov v družbo. Mestna občina Maribor se je leta 2009 na pobudo invalidov in z namenom izboljšanja enakih možnosti invalidov v Mariboru vključila v projekt Zveze delovnih invalidov Slovenije.

Kljub temu, da Svet invalidov Mestne občine Maribor uspešno rešuje problematiko invalidov v mestu, pa nekatere težave ostajajo. Tako so eno izmed pobud naslovili tudi na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve zaradi trajne brezposelnosti invalidov.

Odgovor ministrstva bodo preučili in podali dodatne argumente. So pa na slavnostni seji izpostavili še dve pobudi, ki sta bili predlagani, vendar še nista uresničeni. Prva je leto dni stara pobuda za vzpostavitev dvigala v Narodnem domu. Druga pobuda pa ima že dolgo brado je ureditev sanitarij v ožjem mestnem središču za invalide na vozičku.

Da bodo vedeli še drugi....

Oddaj komentar

NET TV mobile

FREE
VIEW