Svetniki o imenovanju nove direktorice Zdravstvenega doma

Svetniki občine Slovenska Bistrica bodo na dopisni seji, ki bo potekala v torek, 28. aprila 2020, glasovali o predlogu za imenovanje nove direktorice javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica. Zdravstveni dom trenutno zastopa in vodi direktorica Jožefa Lešnik Hren, Svet zavoda pa je 14. 2. 2020 v Uradnem listu RS, št. 9/2020 objavil prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica.

Na razpis so prispele tri vloge, od katerih je bila popolna le ena vloga. Svet je sprejel sklep, da se imenuje za direktorico javnega zavoda Urško Sedmak, katere vloga je bila popolna in izpolnjuje vse razpisne pogoje. V skladu z odlokom je Svet zavoda javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica ustanoviteljici, Občino Slovenska Bistrica in Občino Oplotnica, zaprosil za soglasje.

Kdo je Urška Sedmak?

Urška Sedmak, univ. dipl. ekonomistka je že od leta 2013 zaposlena v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica kot pomočnica direktorice za finančno-računovodske zadeve. Cilji, ki jih želi s svojim vodenjem dosegati so: zagotavljanje ustrezne dostopnosti primarnega zdravstvenega varstva na visokem strokovnem in organizacijskem nivoju, ki omogoča največjo možno korist uporabnikom in lokalni skupnosti, ki zajema obravnavo, preglede in diagnostiko; zagotavljanje enakih možnosti zdravljenja za vse prebivalce občine; dosledno uresničevanje in izpopolnjevanje programa dogovorjenega s Pogodbo z ZZZS in Splošnim dogovorom, ter zagotavljanja pravic pacientom; zagotovitev potrebnega strokovnega kadra; osveščanje in motiviranje pacientov; vodenje in optimiziranje čakalnih seznamov; zagotavljanje dostopnosti ambulant, dispanzerjev, laboratorijev in ostalih potrebnih dejavnosti v dopoldanskem in popoldanskem času; zagotovitev ustreznih specialističnih ambulant; ureditev prostorske problematike in parkirnega prostora v sodelovanju z ustanovitelji.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply

NET TV mobile

FREE
VIEW