Svetniki potrdili rebalans proračuna

Na 12. redni seji občinskega sveta občine Šentilj so svetniki sprejeli predlog rebalansa proračuna občine za leto 2020.
Eden izmed razlogov za rebalans proračuna za letošnje leto je tudi na seji sprejeti Dokument identifikacije investicijskega projekta za rekonstrukcijo Maistrove ulice v Šentilju.

Vrednost investicije v stalnih in tekočih cenah je ocenjena na 2.918.858,30 evrov. Vire za financiranje zagotavljajo v dobrih 70 odstotkih Direkcija za infrastrukturo Republike Slovenije in na drugi strani občina Šentilj v dobrih 29 odstotkih.

Projekt rekonstrukcija Maistrove ulice v Šentilju je s sprejetjem DIIP znotraj zastavljene časovnice. Kmalu naj bi prišlo tudi do podpisa pogodbe, tako da bodo v Šentilju naslednjih 9 mesecev znova potekala gradbena dela.

Leto 2020 je posebno leto, ko smo se vsi soočili s pojavom epidemije – Covid 19, kar ima velike posledice tudi na izvrševanje občinskih proračunov za letošnje leto.

Da bodo vedeli še drugi....

Oddaj komentar

NET TV mobile

FREE
VIEW