Težave na mariborskem letališču?

Kot smo že poročali družba SHS Aviation ni plačala dveh najemnin za upravljanje letališča. Pred časom so zaprosili za dodelitev državne pomoči za tekoče poslovanje, a je ministrstvo za infrastrukturo njihov prošnjo zavrnilo.

Državna pomoč v višini 3,2 milijona evrov do leta 2020

Kot so poudarili na ministrstvu njihova vloga naj ne bi bila popolna. Vloga SHS Aviation je predvidevala državno pomoč v višini 3,2 milijona evrov do leta 2020, od tega 1,8 milijona letos, 1,3 milijona evrov v letu 2019 in skoraj 115.000 evrov v letu 2020. Kot razlog pa naj bi izpostavili negativno poslovanje družbe od leta 2016.

Ministrstvo za infrastrukturo je njihovo prošnjo zavrnilo, ker predlagatelj ni izpolnjeval pogojev za pridobitev državne pomoči, ki jih določa uredba. Ker še ni plačal dveh najemnin so ga opozorili že trikrat, prvič 25. septembra, ta pa mora dolg poravnati v dveh mesecih od opozorila.

V SHS Aviation zatrjujejo, da vztrajajo pri velikopoteznih načrtih

V SHS Aviation zatrjujejo, da se ne umikajo iz lastništva družbe in da tudi ne spreminjajo velikopoteznih načrtov o prihodnosti mariborskega letališča. Neplačilo najemnine za zadnja dva meseca po njihovem ni posledica finančnih težav ali drugačnih načrtov, pač pa objektivnih okoliščin, s katerimi je država kot lastnik infrastrukture seznanjena.

leave a reply