Ureditev poslovne cone Pesnica

Ena od razvojnih prioritet občine Pesnica je izgradnja cestnih povezav in vzdrževanja obstoječega cestnega omrežja. Največja investicija letošnjega leta v občini Pesnica bo izvedba del v Spodnjem Dobrenju. Lokalna cesta v omenjenem odseku v aktualnem stanju nima urejenih pločnikov za pešce in javne razsvetljave. Zaradi vedno večjega pretoka prometa postaja vedno bolj nevarna za udeležence v prometu.
Stroški investicije so ocenjeni na podlagi pridobljenih predračunov in dosedanjih izkušenj investitorja in pripravljalca investicijske dokumentacije. Investicija tako znaša 463.500 eur in se bo izvajala do novembra letošnjega leta. Vire financiranja zagotavljajo: lastna finančna sredstva v znesku 24.016 eur, nepovratna sredstva v znesku 292.989 eur ter povratna oz. kreditna sredstva v znesku 146.495 eur. Investicija bo zajemala: ureditev pločnika v dolžini 435m in 866m, ureditev javne razsvetljave z LED svetilkami in ureditev krožišča lokalnih cest.

Cilj investicije je izboljšanje prometne infrastrukture območja poslovne cone Pesnica, zagotovitev večje varnosti peščev in drugih udeležencev v prometu, izboljšanje vidljivosti za vse uporabnike prostora, izboljšan estetski videz javnih površin ter izboljšana dostopnost do objektov poslovne cone.
Z ureditvijo pločnikov za pešce, javne razsvetljave in krožišča se bodo povečale razvojne možnosti območja poslovne cone Pesnica.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply

NET TV mobile

FREE
VIEW