Urejanje igrišča ob šoli

V občini Pesnica se trudijo, da bi vse štiri krajevne skupnosti izeenačili in vsem občanom enako nudili dobre pogoje za življenje v občini. Tudi v Jakobskem dolu letos potekajo investicije, ki bodo izboljšale življenje v krajevni skupnosti. Dela se bodo tako nadaljevala tudi na Osnovni šoli in vrtcu Jakobski dol.

Osnovna šola Jakobski Dol stoji sredi vasi Spodnji Jakobski Dol. Ob stavbi se nahaja tudi večnamenstko asfaltirano in travnato igrišče, park ter tudi šolski vrt.

Prav tako bo športni objekt v Jakobskem dolu dobil novo garderobo in sanitarije. Za potrebe osnovne šole in športnih aktivnosti šolarjev bodo pri zunanjem športnem igrišču osnovne šole letos uredili še eno površino.

V zadnjih letih pa se vse več občin odloča za postavitev fitnesov na prostem. Fitnes naprave omogočajo enostavno, varno in zabavno vadbo na prostem za vse generacije. V občini Pesnica bodo takšne naprave postavili v vseh 4 krajevnih skupnostih.

Že lansko leto so v Jakobskem dolu za turistični napredek priskrbeliu tudi turistično infrastrukturo. Na Vinogradništvu Mulec so se lotili razširitve sovje ponudbe z izgradnjo stojnih mest z avtodome. Postajališče ponuja 12 sodobno opremljenih mest za avtodome, ki so na voljo vsem obiskovalcem. Letos se bo ponudba namenjena avtodomarjem v Jakobskem dolu še širila.

Stojna mesta bodo, tako kot obstojča opremljena z vsemi potrebnimi priključki – celotna oskrbna postaja – pitna voda, elektrika, izpust odpadne vode, možnost praznjenja wc kaset, na voljo bodo posode za smeti za ločevanje odpadkov in zagotovljena bo direktna razsvetljava.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply

NET TV mobile

FREE
VIEW