Ustavili postopke štirih evropskih projektov

Ministrstvo za okolje in prostor je zaradi nepopolnih prijav ustavilo postopke preverjanja štirih projektov – Obnova promenade v Mestnem parku, Nabrežja reke Drave, Obnova skate parka in Revitalizacija Vojašniškega trga –, ki jih je mariborska občina prijavila za pridobitev evropskih sredstev iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb.

Kljub temu, da bi morali vloge oddati popolne, so jim na ministrstvu omogočili, da pripravijo dopolnila. Slednja so dobili samo za obnovo Promenade. Na občini zatrjujejo, da pri projektu urejanje Nabrežja reke Drave vloge niso mogli popolnoma dopolniti, saj niso dobili ustreznega vodnega dovoljenja. Pri projektu revitalizacije Vojašniškega trga so nepravnomočno gradbeno dovoljenje dobili po roku, ko je bilo potrebno dopolniti vlogi, pri Skate parku pa so nastopile težave pri preverjanju vlog.

Realizacija projektov prestavljena za 4 mesece

Mariborska občina je za štiri projekte letos rezervirala 3,6 milijona evrov, večino teh sredstev bodo prenesli v naslednje proračunsko obdobje. Večino sredstev, ki naj bi jih črpali iz naslova evropskih sredstev, 2,3 milijona evrov, pa ni izgubljenih, saj je namreč objavljeno že drugo Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij, rok za prijavo pa je 29. oktober. Ker so določena dovoljenja pridobljena so se na mariborski občini odločili, da se bodo ponovno prijavili in tako realizacijo projektov zamaknili za približno tri mesece.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply