V Benediktu bodo obnavljali tri cestne odseke

V občinski upravi so ob objavi razpisa za modernizacijo cest ugotovili, da imajo za sanacijo cest v občinskem proračunu premalo denarja. Za dela na treh cestnih odsekih, v Obratu, Stari Gori in na Vingoradniški poti, so z rebalansom zagotovili dodatni denar.

V Benediktu se je na minuli izredni seji sestal tamkajšnji občinski svet in potrdil rebalans proračuna. Po ponedeljkovi potrditvi rebalansa proračuna bo občina pričela s pogajanji z izvajalci za renovacijo cest. Sledi podpis pogodb in začetek izvajanja investicij. Načrtujejo, da bodo dela aktivno potekala v času med 15. avgustom in prvim septembrom. Z deli na vseh treh cestnih odsekih naj bi zaključili v septembru in oktobru. Župan Milan Gumzar načrtuje, da bo v mesecu septembru sklical naslednjo redno sejo občinskega sveta.

»Za vse tri ceste smo v skladu z zakonom o financiranju občin dobili 150.000 evrov. Ko smo preučili dokumentacijo smo ugotovili, da za to potrebujemo nekaj več kot 200.000 evrov. Posledično smo v rebalansu spremenili postavko komunalni prispevki. Sanacijo ceste Vinogradniška pot bomo vključili v porabo sredstev pridobljenih z zakonom o financiranju občin, cesto, ki pa jo imenujemo Stara Gora, pa bomo financirali iz lastnih sredstev. Manjkajoča sredstva bomo zagotovili znotraj proračunske postavke komunalni prispevki, saj ugotavljamo, da bomo zbrali nekaj več sredstev, kot smo planirali,« pojasnjuje župan Benedikta, Milan Gumzar.

 

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply