V Cerkvenjaku bodo uredili komunalo in pokopališče

Na zadnji 23. seji občinskega sveta v Cerkvenjaku so svetniki razpravljali o številnih za občino in občane pomembnih zadevah. Dve točki dnevnega reda sta bili vezani na vrtec in osnovno šolo – v povezavi s tem so svetniki potrdili odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda in sprejeli predlagano sistemizacijo delovnih mest.

Dodatno so sprejeli tudi odloka o pokopališkem redu in turistični ter promocijski taksi ter potrdili rebalans letošnjega občinskega proračuna, ki je bil potreben zaradi uskladitve zneskov pri posameznih občinskih investicijah. Letos so že zaključili z dvema cestnima projektoma – na odsekih Brengova–Vanetina in Stanetinci–Andrenci, nadaljujejo pa z deli na komunalni infrastrukturi.

»Trenutno zaključujemo gradbena dela na vodovodu. V to rekonstrukcijo smo vključili zaključek vodovoda v Peščanem vrhu v dolžni nekje 800 metrov in vzpostavitve preko 30 hišnih priključkov. Z deli nameravamo zaključiti v mesecu septembru, ob tem pa zagotoviti tudi nov asfalt tam, kjer so ga v času sanacije poškodovali,« je razložil župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc.

Med drugim je napovedal tudi začetek gradbenih del in urejanje pokopališča.

»Začeli bomo s pripravljalnimi deli za ureditev parkirišča, ki ga nameravamo v kratkem betonirati. Do sedaj je bilo v gramoznem stanju in ob večjih pogrebih preobremenjeno. Odločili smo se, da ga bomo v skladu s predpisi uredili, zarisali potrebne parkirne črte, ga asfaltirali in uredili javno razsvetljavo.«
Marjan Žmavc
župan občine Cerkvenjak

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply