V Ceršaku ogrožena pitna voda?

Zaradi smradu in pojava muh so v Ceršaku organizirali civilno iniciativo, ki je zahtevala odpravo škodljivih vplivov, ki jih po njihovem mnenju povzroča kompostarna podjetja Kogal na otoku reke Mure.

Na očitke civilne iniciative „Proti kompostarni“ se je odzval tudi župan Šentilja Štefan Žvab, ki je pristojne pozval k izvedbi meritev vpliva na okolje in predložitvi dokumentacije o skladnosti poslovanja. Iz podjetja Kogal so sporočili, da delajo v skladu z dovoljenji in zakonodajo ter redno uvajajo ukrepe za zmanjšanje vplivov na okolje in stalno vpeljujejo dodatne tehnološke izboljšave. Kompostarna v Ceršaku je največja v Sloveniji, saj predela letno 36 tisoč ton komposta, kar je tretjino vsega komposta v Sloveniji, kar priča o izredni velikosti kompostarne in s tem velikim vplivom na okolje v majhnem kraju Ceršak in širše, so prepričani domačini.

Krajane skrbi neoporečnost pitne vode, saj po njihovih besedah kompostarna izcedne vode odvaja v Muro, opažajo, da se cedi iz tovornjakov, ki vozijo v kompostarno in iz nje. Na zboru krajanov spomladi je sicer župan občine Šentilj Štefan Žvab krajane pomiril, da je voda pitna in varna. »Od kompostarne je zajetje mariborskega vodovoda oddaljeno približno 200 metrov. Tam se zajema podtalnica in vprašanje je, kakšne spremembe so se v zadnjih letih dogodile v vodi. Kompostarna je postavljena na otoku med elektrarno in strugo Mure. Ta otok je posebnega pomena tudi s stališča ekosistema. Bistvo tega problema je, da podjetje, ki je postavilo kompostarno, zanjo sploh nima gradbenega dovoljenja,« je povedal šentiljski občinski svetnik, ki živi v neposredni bližini kompostarne, Dušan Hedl.

leave a reply