V Framu gradijo nove šolske prostore

Objekt Turner se je nahajal v centralnem delu starega jedra Frama. Star je bil že 110 let, zapuščen in v slabem stanju, saj je bil dolga leta prazen, nihče pa ni skrbel za njegovo vzdrževanje. Lanske jeseni je občina Rače – Fram uspešno pričela z obnovo objekta, saj so želeli stavbi vrniti življenje in jo integrirati v izobraževalni sistem ter z njeno revitalizacijo omogočiti boljše prostorske razmere Osnovni šoli Fram. Z obnovo objekta Turner so želeli ohraniti naselbinsko dediščino, spodbujati in razvijati gospodarsko življenje v naselju Fram, izboljšati pogoje za delovanja društev ter pridobiti dodaten razstavni prostor.

Januarja letos, ko so sanacijo južnega dela objekta zaključili, so morali začeti z obnovo starejšega dela stavbe, a so tekom sanacije objekta ugotovili, da je stavba dotrajana. Tako je občina prejela tudi soglasje Zavoda za varovanje kulturne dediščine za porušitev celotne stavbe in gradnjo novih prostorov.

»Najprej smo govorili o obnovi objekta Turner v Framu, zadaj lahko govorimo o rušitvi in novogradnji. Čeprav nam od začetka niso dovolili porušiti starega objekta, so po podrobnem pregledu stavbe ugotovili, da kaj drugega ni mogoče. Nepotrebno smo porabili nekaj denarja, a na koncu ugotovili, da nima smisla obdržati dva ali tri zunanje zidove. Na koncu smo podrli vse in predvideli novogradnjo za potrebe osnovne šole, kjer bomo uredili 3 učilnice – gospodinjska in dva razreda, pa tudi kabinete in dodatne prostore. Do konca julija naj bi bil objekt končan, a mislim, da bo prej. Tako da lahko potem še montiramo opremo. Objekt bo do prvega septembra usposobljen do take mere, da se bodo učenci lahko vselili vanj,« je povedal župan občine Rače-Fram, Branko Ledinek.

Da bodo vedeli še drugi....

leave a reply